Debian op CD

Fungeren als spiegelserver voor Debian-cd-images

Om een spiegelserver voor Debian-cd-images te hebben, moet u een Linux- of Unix-machine hebben met een permanente, betrouwbare verbinding met het Internet. Debian-cd-spiegelservers hebben .iso-images voor cd's en dvd's van verschillende groottes, bestanden voor jigdo (.jigdo en .template), BitTorrent-bestanden (.torrent) en verificatiebestanden voor de images (SHA512SUMS* en SHA256SUMS*).

Hoofdsite

De URL's van de hoofdsite worden hieronder weergegeven - echter, overweeg alstublieft om te spiegelen van een naburige spiegelserver (spiegelserverlijsten: HTTP/FTP, rsync) indien mogelijk. Toegang tot de hoofdsite kan worden beperkt rond releasetijd.

Denk er ook aan dat een enorme hoeveelheid data opgeslagen wordt in deze mappen - lees de onderstaande rubriek voor informatie over hoe u die kunt verkleinen door bepaalde bestanden uit te sluiten.

Spiegelservers die HTTP/FTP gebruiken worden afgeraden

U zou geen FTP of HTTP mogen gebruiken om uw spiegelserver bij te werken. Omdat de bestanden enorm groot zijn, is het erg waarschijnlijk dat deze transfermethodes mislukken.

Bovendien hebben HTTP en FTP geen integriteitscontroles op de afgehaalde data. Dit maakt het waarschijnlijker dat afgebroken afhalingen of datacorruptie niet opgemerkt worden.

Spiegelservers die rsync gebruiken zijn aanvaardbaar

Het programma rsync is een goede oplossing voor een spiegelserver. Het is minder efficiënt dan de andere, Debian-specifieke spiegelserveroplossing hieronder, maar het is misschien gemakkelijker op te zetten. Bovendien zorgt het ervoor dat alle bestanden correct worden opgehaald en dat de metadata (bijv. tijdstempels) gesynchroniseerd blijven net als de bestandsdata.

Zie de sectie Bestanden uitsluiten voor spiegeling voor voorbeelden van --include- en --exclude-schakelaars. De lijst van rsync-spiegelservers is beschikbaar op een aparte pagina.

Gebruik ten minste de opties --times --links --hard-links --partial --block-size=8192. Dit zal de datum van wijziging, symbolische en harde koppelingen behouden en een blokgrootte van 8192 bytes gebruiken (efficiëntst voor CD-images). Wanneer de datum van wijziging en de grootte hetzelfde zijn, zal rsync de bestanden ongemoeid laten, dus --times is echt nodig.

Spiegelservers die gebruik maken van jigdo-lite worden afgeraden

Recente versies van het programma jigdo-lite ondersteunen bij het afhalen batchverwerking van meerdere images. We raden echter niet aan om jigdo-lite te gebruiken om Debian-CD-spiegelservers aan te maken - gebruik liever jigdo-mirror.

Spiegelservers die gebruik maken van jigdo-mirror worden aanbevolen

Eigenlijk betekent dit: spiegel de .iso-bestanden gebruikmakend van jigdo-mirror, en (als u ook andere types van bestanden wilt spiegelen, bijv. .jigdo- en .template-bestanden) voer daarna rsync uit op de map om de rest af te halen. De scripts op deze pagina kunnen u helpen om dit op te zetten.

Veel mensen beheren "gewone" Debian-spiegelservers (debian/), of hebben zo'n spiegelserver in de buurt. Dit betekent dat ze de .deb's die zich in de cd/dvd-images bevinden, al hebben. De voor de hand liggende vraag is -- waarom kunnen we deze bestanden niet gebruiken voor de cd/dvd-images?

jigdo-mirror is een programma dat toelaat om een set Debian-cd/dvd-images te genereren, gebruikmakend van de bestanden van een "normale" spiegelserver, plus een aantal extra jigdo-templatebestanden.

Vooreerst hebt u de jigdo-templatebestanden nodig. Zie de jigdo-informatiepagina voor links. Download de bestanden voor elke architectuur waarvoor u images wilt bouwen.

Maak het ~/.jigdo-mirror-bestand aan om het programma in te stellen. Dit is een voorbeeld:

jigdoDir="/daar/bewaar/ik/mirrors/debian-cd/current/jigdo"
imageDir="/daar/bewaar/ik/mirrors/debian-cd/current/images"
tmpDir="/daar/bewaar/ik/mirrors/debian-cd/current/images"
debianMirror="file:/daar/bewaar/ik/mirrors/debian"
include='i386/|sparc/|powerpc/|source/'; exclude='-1\.'

De variabelen include en exclude bevatten de lijst van architecturen waarvoor u images wilt maken (reguliere expressies, eigenlijk). Voor meer informatie, zie de jigdo-mirror-manpagina of de broncode (het is een shell-script met veel commentaar).

Nadat u het heeft ingesteld, voert u jigdo-mirror uit en het zal alles automatisch doen. Het zal veel uitvoer genereren en waarschijnlijk een tijdje in beslag nemen. We suggereren dus dat u voorzieningen treft om daarmee om te gaan (voer het uit in screen, leg de uitvoer om naar een bestand, enz.).

Hoe een duwende spiegelserver worden?

Wanneer er nieuwe images beschikbaar zijn, kan de hoofdsite een boodschap sturen naar haar spiegelservers en ze onmiddellijk laten starten met het bijwerken. Op die manier wordt de nieuwe data eerder "geduwd" naar in plaats van "binnengetrokken" door de spiegelservers bij hun eerstvolgende dagelijkse bijwerking, wat leidt tot snellere doorstroming van nieuwe releases van images.

Als u uw spiegelserver wilt laten deelnemen aan dit bijwerkingssysteem, bekijk dan deze pagina.

Bestanden uitsluiten van spiegeling

Om de opslagruimte die uw Debian-cd-spiegelserver nodig heeft, te beperken, kunt u bepaalde bestanden uitsluiten van spiegeling. De volgende instructies bevatten commandoregelschakelaars voor rsync, maar kunnen u ook helpen als u andere hulpmiddelen gebruikt voor de spiegeling. Met rsync, wordt met --include- en --exclude-schakelaars in volgorde van voorkomen rekening gehouden. De eerste schakelaar waarvan het bestandspatroon een overeenkomst oplevert, bepaalt of het bestand wordt uitgesloten of opgenomen.

Naamconventies en plaatsvereisten voor .iso-images

De verschillende varianten .iso-images worden onderscheiden door hun namen, wat u toelaat bepaalde types images voor spiegeling uit te sluiten:

De spiegelserver registreren

Om uw cd-imagespiegelserver nuttig te maken voor een breder publiek, kunt u hem registreren in onze spiegelserverlijst zoals deze of deze. Echter, omdat volledige images grote bestanden zijn, kan dit vele gigabytes per dag aan netwerktrafiek tot gevolg hebben.

U kunt uw spiegelserver registreren door ofwel het spiegelserveraanvraagformulier in te vullen (merk op dat de CDImage-* velden de belangrijke zijn), ofwel door een e-mail te sturen naar debian-cd@lists.debian.org.

We appreciëren alle nieuwe cd-imagespiegelservers. Dank bij voorbaat!