Debian på cd

Lista över rsync-speglar av Debians cd-avbildningar

Detta är adresserna till Debians rsync-speglar för cd-avbildningar. Observera att vissa av speglarna kanske inte är helt à jour. Denna lista innehåller endast platser som har de officiella Debianavbildningarna.

Observera: Dessa platser erbjuder inte nödvändigtvis avbildningar via ftp eller http – ingen mening med att testa! De använder i stället rsync-protokollet, vilket är mycket mer effektivt för våra ändamål. Om du letar efter hämtninglänkar för http/ftp, se listan över http-/ftp-speglar.

Om du får ”Åtkomst nekas” från flera servrar sitter du troligen bakom en brandvägg som blockerar rsync-porten (873). Be din systemadministratör att konfigurera om brandväggen.