Дебиан на компактдиск

Мрежова инсталация от минимален компактдиск

Забележка: Оригиналният документ има по-нова версия от превода.

Компактдиск за мрежова инсталация е един единствен диск, който е достатъчен за инсталирането на цялата операционна система. Този диск съдържа само минимум софтуер за започване на инсталацията и изтегляне на останалите пакети от Интернет.

Кое е по-добро, минимален компактдиск или пълния комплект дискове? Зависи от ситуацията, но според нас в много от случаите минималният компактдиск е най-доброто решение. С него ще изтеглите само пакетите, които сте избрали по време на инсталацията, спестявайки време и Интернет трафик. От друга страна, пълният комплект дискове са по-подходящи за инсталации на повече от една машина или на системи без връзка с Интернет.

Какви мрежови връзки се поддържат по време на инсталацията? Мрежовата инсталация е подходяща за системи, които имат връзка към Интернет. Поддържат се различни методи на връзка като аналогова PPP услуга (dial-up), Ethernet (LAN) и безжична мрежа (WLAN, с някои ограничения). За съжаление не се поддържа използването на ISDN.

Налични са следните файлове-образи на минимални компактдискове:

Официални компактдискове за мрежова инсталация на стабилното издание

С размер до 300 MB, този образ съдържа инсталатора и минимален набор от пакети, които позволяват инсталацията на минимална система.

дискове за мрежова инсталация (150-300 MB в зависимост от архитектурата)

дискове за мрежова инсталация (чрез bittorrent)

За повече информация как да използвате файловете-образи вижте раздела Често задавани въпроси.

След като изтеглите файловете, прегледайте подробната информация за процеса на инсталиране.

Неофициални образи за мрежова инсалация с включен затворен фърмуер

Ако някои от хардуерните компоненти на вашия компютър изискват зареждането на затворен фърмуер, може да използвате комплектите с популярни пакети с фърмуер или да изтеглите неофициален образ, включващ затворен фърмуер. Инструкциите за използването на комплектите с фърмуер и обща информация относно зареждането на фърмуер по време на инсталацията има в Ръководството за инсталиране.

неофициални образи за инсталиране на стабилното издание с включен фърмуер