Debian na CD

Overenie pravosti CD s Debianom

Upozornenie! Tento preklad je zastaralý, pozrite si prosím pôvodný dokument.

Oficiálne vydania Debian CD sa dodávajú s podpísanými súbormi kontrolných súčtov; nájdete ich vedľa obrazov diskov v adresároch iso-cd, jigdo-dvd, iso-hybrid atď. Tieto umožňujú skontrolovať správnosť stiahnutých obrázkov. Kontrolný súčet je predovšetkým možné použiť na kontrolu toho, či CD neboli počas sťahovania poškodené. Po druhé, podpisy na súbore kontrolných súčtov vám umožňujú overiť si, že súbory oficiálne vydal tím Debian CD / Debian Live a nikto ich nezmenil.

Ak chcete overiť obsah obrazu CD, stačí použiť príslušný nástroj na kontrolu kontrolného súčtu. Kryptograficky silné kontrolné algoritmy (SHA256 a SHA512) sú k dispozícii pre každé vydanie. Na prácu s nimi by ste mali použiť nástroje sha256sum alebo sha512sum.

Ak chcete zabezpečiť správnosť samotných súborov kontrolných súčtov, použite GnuPG, aby ste ich overili voči sprievodným súborom s podpismi (napr. SHA512SUMS.sign). Kľúče používané na tieto podpisy sú všetky kľúčenke GPG Debianu a najlepší spôsob, ako ich skontrolovať, je používanie túto kľúčenku na overenie prostredníctvom siete dôvery. Aby ste to mali jednoduchšie, tu nájdete odtlačky prstov kľúčov, ktoré boli použité v minulých rokoch:

pub  rsa4096/988021A964E6EA7D 2009-10-03
   Key fingerprint = 1046 0DAD 7616 5AD8 1FBC 0CE9 9880 21A9 64E6 EA7D
uid         Debian CD signing key <debian-cd@lists.debian.org>

pub  rsa4096/DA87E80D6294BE9B 2011-01-05 [SC]
   Key fingerprint = DF9B 9C49 EAA9 2984 3258 9D76 DA87 E80D 6294 BE9B
uid         Debian CD signing key <debian-cd@lists.debian.org>

pub  rsa4096/42468F4009EA8AC3 2014-04-15 [SC]
   Key fingerprint = F41D 3034 2F35 4669 5F65 C669 4246 8F40 09EA 8AC3
uid         Debian Testing CDs Automatic Signing Key <debian-cd@lists.debian.org>