"Software in the Public Interest" er nu et aktieselskab

9. juni 1997

Software in the Public Interest, Debians moderorganisation, er nu et non-profit-aktieselskab efter staten New Yorks love. Mange tak til Tim Sailer, vår kasserer, og Frank Marotta, vores advokat, for deres arbejde med omdannelsen til aktieselskab.

Tim vil nu ansøge USAs skattemyndigheder om få status som 501(c)3-skattefritaget non-profit-organisation. Når det er sket vil donationer til Debian kunne trækkes fra i skat for skatteydere i USA. Vi forventer at bruge mellem 1500 og 2000 dollar i juridiske udgifter på denne proces, hvilket er mere end vi pt. har i kassebeholdning. Se venligst vores donationswebside på https://www.debian.org/donations. Hvis du har spørgsmål om Debians økonomi, så stil dem til direkte til Tim på tps@buoy.com.