"Software in the Public Interest" nu en firma

9 juni 1997

Software in the Public Interest, Debians moderorganisation, är nu en ideell firma enligt staten New Yorks lagar. Många tack riktas till Tim Sailer, vår kassör, och Frank Marotta, vår advokat, i deras arbete med firmabildningen.

Tim kommer nu att ansöka hos Förenta staternas skattemyndighet om att få status som 501(c)3-skattebefriad ideell status. När detta är klart kommer det att göra donationer till Debian avdragsgilla för de som deklarerar enligt federala skattelagar i USA. Vi planerar att betala mellan 1500 och 2000 USA-dollar i juridiska avgifter på denna process, vilket är mer än vad vi för närvarande har i kassan. Se vår donationswebbsida på https://www.debian.org/donations. Om du har frågor om Debians finanser, rikta dem till Tim på tps@buoy.com.