Debian och år 2000-problemet

4 januari 1998

Eftersom det verkar vara utbredd panik om år 2000-problemet kan det vara lämpligt att berätta för er om hur ett Debiansystem kan påverkas.

Unix och Linux lagrar inte tvåsiffriga datum, även om det är möjligt för ett tillämpningsprogram att göra så, utan lagrar datum som antalet sekunder sedan nyårsdagen 1970. Denna räknare kommer att spilla ungefär 40 år fram i tiden, i början av 2038, inte 2000.

De få Debianprogram som lagrade tvåsiffriga datum har redan reparerats, och Debianmaskiner har i test klarat av att få sina datum satta till år 2000 och senare. Detta är ett område där Debian 1.3 påverkas, men vår kommande version 2.0 kommer inte att vara det. Din pc:s BIOS kan eventuellt enbart tillåta dig att sätta pc:ns klockkrets till ett tvåsiffrigt datum, detta är ett fel i din pc:s BIOS-ROM, men vi kommer att tillhandahålla ett sätt att gå runt problemet i Debian, så att du inte blir tvungen att köpa ett nytt moderkort. Om du förväntar dig att köra ditt 1.3-system efter årsskiftet 2000 kan du hämta en kopia av ”hwclock”-programmet från 2.0 och ersätta ”clock”-programmet som nu finns på ditt system.

Innan år 2038 måste vi definiera ”time_t” till att vara ett 64-bitarsvärde istället för ett 32-bitars, och kompilera om samtliga program. Detta är en mycket enkel process jämfört med de problem världen utanför Unix kommer att gå genom - vi utför mer arbete för att producera en ny huvudutgåva av Debian. När väl time_t är ett 64-bitarsvärde räcker det i ytterligare ungefär 292271023017 år, och efter det kanske det finns något som är bättre än Debian :-)