Udviklingen af Debian 2.0 nærmer sig sin afslutning

3. februar 1998

Pakken indeholdende Debian 2.0s startdisketter er blevet uploadet og er ved at blive afprøvet, en omfattende afprøvning af systemet forventes snart at begynde. 2.0 vil indeholde GNU C-biblioteket 2.0, også kendt som LIBC 6. Flere mindre udgivelser forventes af følge efter 2.0 med korte mellemrum. Det nye program til håndtering af pakker, afløseren til dselect demonstreres nu og forventes at komme med i 2.1 eller en af de tidlige punktopdateringer.
[dselect vil stadig være tilgægenlig for dem der ønsker at bruge programmet. Det nye pakkehåndteringsprogram vil give mulighed for at installere pakker fra X eller fra en tekstterminal. — red]