Debian 2.0 nära fullbordning

3 februari 1998

Startdiskettpaketet för Debian 2.0 har sänts in och testas, och storskalig testning av systemet väntas påbörjas inom kort. Version 2.0 kommer att innehålla version 2.0 av GNU C-biblioteket, även känt som LIBC 6. Flera inkrementella utgåvor förväntas följa 2.0 med korta intervall. Den nya pakethanteraren som väntas ersätta dselect demonstreras nu, och kommer troligen dyka upp i 2.1 eller i en av de tidigare underutgåvorna.
(Dselect kommer fortfarande att vara tillgängligt för de som vill använda det. Den nya pakethanteraren gör det möjligt att installera paket från X eller från en textterminal. –red.anm.)