Debians fem år!

13 augusti 1998

Söndag den 16 augusti 1998 kommer Debian stolt att bli 5 år gammalt. Det kommer anordnas ett IRC-party på kanalen #debian på irc.debian.org (även irc.openprojects.net) på söndag 16 augusti 20:00 UTC. Kom med och fira!

Från dess början 1993 med ungefär ett dussin utvecklare har Debian växt till en stark organisation som utvecklar en av världens ledande Linuxdistributioner. Den nyligen utgivna 2.0 Hamm-utgåvan (se https://www.debian.org/News/1998/19980724) utvecklades av över 400 utvecklare, och innehåller över 1500 helt fria paket.

Arbete på flera anpassningar är på gång. PowerPC, Alpha, Sparc, UltraSparc, ARM, m68k, i386-hurd och ytterligare fler är för tillfället under aktiv utveckling. För ytterligare information om dessa anpassningar, besök vår ingångssida på https://www.debian.org/.e

Planer för framtiden inkluderar att gå mot FHS-anpassning, såväl som att introducera apt, vår nästa generations pakethanterare. Apt gör det möjligt för systemadministratörer att hålla sina system i synk med den senast tillgängliga programvaran genom att använda några enkla kommandon som automatiskt hämtar den senaste versionen av paket från Internet, och installerar och konfigurerar dem.

Debian samarbetar med Red hat och andra organisationer och individer från Linuxmiljön med att utveckla Linux Compatibility Standard (LCS). För att prenumerera på sändlistan lcs-eng, sänd ett brev till lcs-eng-REQUEST@lists.debian.org med ordet subscribe i ärenderaden.

Debian önskar tacka alla de som gjort så att distributionen växt och blomstrat. Bland dessa finns grundaren Ian Murdock, ledarna Bruce Perens och Ian Jackson, och alla utvecklare som har lagt ned oräkneliga timmar med frivilligarbete. Debian skulle inte vara möjligt utan er. Tack!

Lite historia

Debian har haft flera ledare sedan den såg dagens ljus 1993.

Här är några av de större milstenarna bland Debians utgåvehistoria: