Ett öppet brev till Debiangruppen från Corel Computer

28 oktober 1998

Debian har fått ett öppet tackbrev från Corel Computer för sitt arbete med att anpassa Debian GNU/Linux-distributionen till deras NetWinder(TM)-dator. Gratulationer till våra ARM-anpassare!

Brevet inkluderas i sin helhet nedan (i översättning).

Ett öppet brev till Debiangruppen från Corel Computer

26 oktober 1998

Bästa Jim Pick:

Jag skriver till dig för att uttrycka mina gratulationer och hälsa så mycket för Debiangruppens anpassning av Debian GNU/Linux till NetWinder(TM) och StrongARM(TM)-mikroprocessorn. Jag förstår att Debian GNU/Linux, den prisvinnande distributionen av Linuxoperativsystemet, är tillgänglig i förutgivningsform som startar och kör på olika Linuxbaserade NetWinderdatorer. Jag, som många, väntar otåligt på utgivningen av Slink, nästa utgåva av Debian GNU/Linux, och hoppas att StrongARM-anpassningen tar sin plats bredvid de många plattformar som stöds av Debiangruppen. Jag saluterar den grupp av omkring 40 mycket talangfulla utvecklare som har samarbetat i detta öppen källkodsprojekt; resultaten har inte varit något annat än spektakulära. Det är ytterligare en bekräftelse på att programvara med öppen källkod leder till innovativa konsekvenser.

NetWinder DM släpptes i slutet av juni och på ett fåtal månader har detta tigerlag av Debianutvecklare anpassat hundratals nya program till denna plattform. Det berättas för mig att en utvecklingsgrupp hade formats inom en vecka efter utgivningen och anpassningen hade påbörjats. Det är helt tydligt ett bevis på er påhittighet eftersom flera av utvecklarna ännu inte hade fått sin NetWinder. Jag anser att detta är ett bra exempel på "samfundsutveckling" eftersom gruppen kunde samarbeta om kod genom att dela NetWindersystemen över Internet.

Nu i oktober, tack vare ditt och andra lagmedlemmars arbete, är nu ett nytt alternativ tillgängligt för NetWinder och framtida StrongARM-baserade projekt. Det högt pålitliga och professionella grundarbete som ditt lag har lagt ned gör det möjligt för andra att gå med i arbetet och skrida framåt än fortare än tidigare. Det finns mycket som andra utvecklare av öppen källkod, liksom utvecklare av kommersiell programvara, kan lära från detta projekt. Jag vill personligen tacka alla som har deltagit, varav jag fått sagt att de flesta, är registrerade genom denna webbplats: https://www.debian.org/ports/arm/

Trots att jag inte personligen kunde närvara på Atlanta Linux Showcase föregående veckoslut bjuder jag bästa lyckönskningar för den fortgående succén för NetWinder med Debian GNU/Linux.

Med vänliga hälsningar,
Ron McNab, VP och General Manager
Corel Computer
http://www.corelcomputer.com