Nya SPI-webbsidor

29 oktober 1998

Introduktion

Software in the Public Interest Inc. är glada att kunna tillkänna ge sina webbsidor. De finns på https://www.spi-inc.org/. SPI är en ideell organisation som grundades för att hjälpa projekt att utveckla programvara för samfundet. Flera projekt stöds för närvarande genom donationer av pengar och maskinvara som gjorts till SPI. Eftersom SPI är en ideell organisation är alla donationer till den och de projekt den stöder avdragsgilla [i USA].

Projekt

Projekt som är anknutna till och får stöd från SPI är:

Dessa projekt använder den monetära och juridiska infrastruktur som görs tillgänglig för dem genom SPI för att uppnå sina individuella mål. SPI fungerar endast som en guideorganisation, och kontrollerar inte aktivt projekten den samarbetar med.

Varumärken

SPI äger flera varumärken och kollektivmärken. Trots att dessa varumärken ägs av SPI hanteras de av de projekt de är associerade med.

Kollektivmärket Open Source hanteras av Eric Raymond på vägnar av fri programvarumiljön.

Kollektivmärket Open Hardware hanteras av Vincent Renardias.

Debianvarumärket hanteras av Debian.