Debian 2.1 släppt

9 mars 1999

I enlighet med den reviderade tidtabellen släpptes Debian 2.1 (kodnamn slink) den 9 mars klockan 00.00 GMT. Versionsfakta finns här.

Problemen som fördröjde Debian i en vecka har avhjälpts på ett tillfredsställande sätt.

Cd-avbildningsfiler har färdigställts, och bör komma distributörer tillhanda inom kort - vi har en förteckning över Debianförsäljare. Uppdaterade råa avbildningsfiler kommer inom några dagar att finnas tillgängliga från SunSITEs brittiska ftp-plats, vilka också har rsync-möjlighet på rsync.sunsite.org.uk::sites/debian.hands.com/debian/.

Debian kan hämtas gratis från valfri spegel.