Debian med i Compaqs Test Drive-program

2 mars 2000

Compaqs Testdriveprogram har nyligen lagt till Debian GNU/Linux frusna utgåva, potato (alias Debian 2.2) till listan över tillgängliga system.

Debian gör nu testdrive tillgängligt via Internet för anhängarna av öppen källkod. Detta program låter användare över hela världen få ett gratis skalkonto för utvecklings- och teständamål.

Genom att registrera sig för ett skalkonto på http://www.testdrive.compaq.com/ kan utvecklare utvärdera Debiandistributionen körandes på Compaq AlphaServer och ProLiant Server. Nuvarande Debiansystem är: AlphaServer DS20 (ev6), AlphaServer XP1000a (ev6.7), och ProLiant 5500 (x86 PIII). Alla systemen har åtminstone två (2) Gbyte primärminne och så mycket som 100 Gbyte lagringsutrymme under "/home" med hjälp av ett nätverksfilsystem.

AlphaServer-datorerna har den senaste versionen av Compaqs optimerade FORTRAN-kompilatorer installerade, såväl som GNU-verktygen.

För intresserade parter är dessa maskiner är ett utmärkt sätt att testa Debiandistributionen. Dessutom tillhandahåller de värdefull statistik över driftstid och stabilitet på nyare maskinvara, vilket kan användas för att isolera och rätta till potentiella problem på nya arkitekturer. Dessa maskiner bör inte användas för benchmarktester eftersom det hela tiden kommer att arbeta flera personer på dem.

Debian önskar tacka alla som bidragit till systemet, speciellt Michael Waite (Compaq) och David Huggins-Daines, Christian Meder och Christopher C. Chimelis (alla Debian) för deras hårda arbete med att konfigurera och administrera dessa resurser.

För ytterligare information om Compaqs Testdriveprogram, besök webbplatsen på http://www.testdrive.compaq.com/