Første officielle testcyklus af Debian GNU/Linux 2.2 påbegyndt

3. maj 2000

"Den første officielle testcyklus startede i dag," sagde Richard Braakman, Debians nuværende udgivelsesansvarlige. Dette er den næste milepæl i udgivelsescyklussen af "potato", der vil blive til Debian GNU/Linux 2.2 når den udgives.

De næste par dage er afsat til at klargøring af startdisketter og cd-aftryk til test. Ingen uploads til potato tillades, bortset fra uploads der er vigtige for disse to systemer.

Dernæst vil den komplette distribution blive aftestet i omkring ti dage. I den periode bliver der ikke foretaget ændringer af arkivet. Efter aftestningen følger evalueringsperioden, hvor potato enten vil blive udgivet som den ser ud eller nye rettelser vil blive overført til arkivet, hvorefter en ny testcyklus vil blive sat i gang.