Testcykel tre har officiellt påbörjats

26 juli 2000

Arkivet har frusits och inga nya paket kommer att läggas in tills testcykeln avslutas. Sedan den föregående testcykeln har vi nya startdisketter, en ny version av X, och många nya paket. Dessutom finns uppdaterade versionsfakta: Se till att du läser dem för att undvika eventuella problem som ändringarna kan ge ditt system.

Vi hoppas och tror att vi inte behöver göra några ytterligare ändringar på paket mellan denna testcykel och den tid då potato deklareras stabil. När så sker kommer säkerhetsrättelser för paket i potato att göras tillgängliga via security.debian.org och tillkännages på sändlistan debian-security-announce, på samma sätt som görs för dagens stabila version.

Det som är viktigast att undersöka i denna testcykel är därmed att versionsfakta är så kompletta och hjälpsamma som möjligt, samt identifiera problem som kan rättas i framtida underutgåvor av potato, och i nästa version av Debian, woody.

Denna testcykel avslutas om två veckor, ungefär den 9 augusti. Vid den tidpunkten kommer ytterligare problem att skrivas in i versionsfakta och potato deklareras stabil. Den officiella kungörelsen härom, och den första icke-virtuella hyllningen av utgivningen, väntas ske på mässan LinuxWorld Conference and Expo.

Testrapporter bör, som alltid, sändas till sändlistan debian-testing. Prenumerationsinformation och arkiv finns tillgängliga från Debians webbsidor.

För de som har möjlighet att testa cd-installationer finns avbildningsfiler för den första binär-cd:n för varje arkitektur på http://ftp.debian.org/debian-cd/potato_test-cycle-3/.

De som installerar över nätverk kan peka Apt eller sin föredragna dselectmetod mot sin lokala spegel.