Debian GNU/Linux 2.2r1 släppt

14 november 2000

En ny uppdatering till Debian GNU/Linux 2.2-utgåvan (även känd som "potato") har släppts. Den nya utgåvan, version 2.2r1, innehåller såväl säkerhetsrättelser som korrigeringar av viktiga fel i den stabila utgåvan.

Debiangruppen arbetar just nu på flera säkerhetsfrågor och andra felkorrigeringar står för dörren. En 2.2r2-utgåva förväntas komma inom de närmaste 10 dagarna för att rätta dessa problem. Det rekommenderas att de som önskar installera dessa uppdateringar eller skapa cd-avbildningar väntar till version 2.2r2 har släppts.

Flera patchar har även inkluderats för att försäkra bättre synkronisering av binärer mellan olika arkitekturer. Några nya paket (huvudsakligen console-apt och Mozilla M18) har installerats i distributionen.

En komplett lista över paket som ändrats i denna utgåva finns i ändringsloggen.

Filer som inkluderas i uppdateringen, såväl som hela den stabila och instabila utgåvan finns på platserna som anges nedan. Uppdateringar som har accepteras i den stabila utgåvan läggs in i "stable"-trädet.

Adresser

Den nuvarande stabila utgåvan:
http://ftp.debian.org/debian/dists/stable
 
Föreslagna uppdateringar till den stabila utgåvan:
http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates