Debian GNU/Linux 2.2r3 släppt

17 april 2001

Den tredje underutgåvan av Debian GNU/Linux 2.2 (alias "potato") har släppts. Denna underutgåva, version 2.2r3, består huvudsakligen av säkerhetsuppdateringar, tillsammans med ett fåtal rättelser av viktiga fel i den stabila utgåvan.

Du kan uppgradera till denna version över nätverket genom att peka paketverktyget "apt" (se manualsidan sources.list(5)) mot en av Debians många ftp-speglar; en lista är tillgänglig på:

https://www.debian.org/distrib/ftplist

Säkerhetsuppdateringar

Denna utgåva innehåller följande säkerhetsrättelser, för vilka säkerhetsgruppen har släppt de angivna säkerhetsbulletinerna:

Debians säkerhetsbulletin-id Paket
DSA 004 nano
DSA 005 slocate
DSA 008 dialog
DSA 009 stunnel
DSA 010 gnupg
DSA 011 mgetty
DSA 012 micq
DSA 013 mysql, mysql-gpl
DSA 014 splitvt
DSA 015 sash
DSA 016 wu-ftpd
DSA 017 jazip
DSA 018 tinyproxy
DSA 019 squid
DSA 021 apache, apache-ssl
DSA 022 exmh
DSA 024 cron
DSA 025 openssh
DSA 026 bind
DSA 027 openssh
DSA 028 man-db
DSA 029 proftpd
DSA 030 xfree86
DSA 031 sudo
DSA 032 proftpd
DSA 033 analog
DSA 034 eperl
DSA 035 man2html
DSA 036 mc, gmc
DSA 037 nextaw, xaw3d, xaw95
DSA 038 sgml-tools
DSA 039 glibc
DSA 040 slrn
DSA 042 gnuserv, xemacs21
DSA 044 mailx
DSA 047 kernel
2000-11-19 cupsys
2000-11-21 ethereal
2000-11-20 tcpdump

Blandade felrättelser

acroread Rättade NLS-hantering
aview Rättade beroenden
boot-floppies Flera förbättringar
cslatex Viktig rättelse
elvis-tiny Rättade filåterskapning
glibc Rättade säkerhetsinsändning
mtools Rättelser för arm-arkitektur
netpbm,-nonfree hpcdtoppm är tyvärr ofri
nvi Korrigerar möjlig filförvrängning
postfix Korrigerar möjligt svart hål för brev
postgresql Korrigerar möjlig dataförlust
python Korrigerar filskapandeproblem
syslog-ng Korrigerar möjliga överbelastningsproblem
w3m, w3m-ssl Korrigerar gammalt säkerhetsproblem
watchdog Korrigerar tvivelaktiga omstarter
xpdf, xpdf-i Rättelse av säkerhetsuppdatering
xtide Rättar upphovsrättsöverträdelse
xviddetect Lade till stöd för fler grafikkort
yaboot Korrigerar ett allvarligt startfel

En komplett lista över alla accepterade och refuserade paket tillsammans med en beskrivning finns på:

https://people.debian.org/~joey/2.2r3/

Adresser

En komplett lista över paket som har ändrats i denna utgåva finns på:

http://http.us.debian.org/debian/dists/Debian2.2r3/ChangeLog http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/Debian2.2r3/non-US/ChangeLog

Den aktuella stabila utgåvan finns på:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/ ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/stable/

Föreslagna uppdateringar till den stabila utgåvan finns på:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/ ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/proposed-updates/

Information om den stabila utgåvan (versionfakta, errata, osv.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Säkerhetsbulletiner och -information:

http://security.debian.org/

Om Debian

Debianprojektet är en organisation av fri programvaruutvecklare, vilka frivilligt arbetar för att producera de helt fria operativsystemen Debian GNU/Linux och Debian GNU/Hurd.

Kontaktinformation

För ytterligare information, besök Debians webbsidor på https://www.debian.org/ eller sänd e-post till <press@debian.org> (på engelska).