Debian GNU/Linux 2.2r5 släppt

10 januari 2002

Detta är den femte underutgåvan av Debian GNU/Linux 2.2 (alias ”potato”) vilken huvudsakligen lägger säkerhetsuppdateringar till den stabila utgåvan, tillsammans med ett fåtal korrigeringar av allvarliga fel. De som ofta uppdaterar från security.debian.org kommer inte behöva uppgradera många paket.

Du kan uppgradera till denna version över nätverket genom att peka paketverktyget ”apt” (se manualsidan sources.list(5)) mot en av Debians många ftp-speglar; en lista är tillgänglig på:

https://www.debian.org/distrib/ftplist

Säkerhetsuppdateringar

Denna utgåva lägger följande säkerhetsrättelser till utgåvan. Säkerhetsgruppen har redan släppt säkerhetsbulletiner för var och en av dessa uppdateringar:

Debians säkerhetsbulletin-id Paket
DSA 020 PHP4
DSA 023 INN2
DSA 067 Apache
DSA 070 telnetd
DSA 073 IMP
DSA 086 ssh-nonfree
DSA 087 wu-ftpd
DSA 090 xtel
DSA 091 OpenSSH
DSA 093 Postfix
DSA 094 Mailman
DSA 095 GPM
DSA 096 Mutt
DSA 097 Exim
DSA 098 libgtop

Blandade felrättelser

bwbasic Paketet var oanvändbart pågrund av biblioteksinteraktioner
catsboot Viktiga tillägg för ARM-system
dtaus Byte till euro som valuta
freewnn Viktig felrättelse
groff Korrigering mot föregående version som hade sönder saker
kernel-image 2.2.19 för ARM, 2.2.20 för Sparc
modconf Rättar säkerhetskapplöpning
nedit Detta är nu fri programvara
postgresql Förhindra dataförlust
xxgdb Viktig felrättelse

Borttagna paket

gpg-rsaref Patentet har utgått, funktionaliteten finns i GnuPG
gpg-rsa Patentet har utgått, funktionaliteten finns i GnuPG
gpg-idea Licensöverträdelse

En komplett lista över alla accepterade och refuserade paket tillsammans med en beskrivning finns på förberedelsesidan:

https://people.debian.org/~joey/2.2r5/

Adresser

En komplett lista över paket som har ändrats i denna utgåva finns på:

http://http.us.debian.org/debian/dists/Debian2.2r5/ChangeLog http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/Debian2.2r5/non-US/ChangeLog

Den aktuella stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/ ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/stable/

Föreslagna uppdateringar till den stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/ ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/proposed-updates/

Information om den stabila utgåvan (versionfakta, errata, osv.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Säkerhetsbulletiner och -information:

http://security.debian.org/

Om Debian

Debianprojektet är en organisation av fri programvaruutvecklare, vilka frivilligt arbetar för att producera de helt fria operativsystemen Debian GNU/Linux och Debian GNU/Hurd.

Kontaktinformation

För ytterligare information, besök Debians webbsidor på https://www.debian.org/ eller sänd e-post till <press@debian.org> (på engelska).