Debian GNU/Linux 2.2 uppdaterad (r6)

3 april 2002

Detta är den sjätte underutgåvan av Debian GNU/Linux 2.2 (alias ”potato”) vilken huvudsakligen lägger säkerhetsuppdateringar till den stabila utgåvan, tillsammans med ett fåtal korrigeringar av allvarliga fel. De som ofta uppdaterar från security.debian.org kommer inte behöva uppgradera många paket. De flesta uppdateringarna från security.debian.org är dock medtagna i denna underutgåva.

Du kan uppgradera till denna version över nätverket genom att peka paketverktyget ”apt” (se manualsidan sources.list(5)) mot en av Debians många ftp- eller http-speglar; en lista är tillgänglig på:

https://www.debian.org/distrib/ftplist

Säkerhetsuppdateringar

Denna utgåva lägger följande säkerhetsrättelser till utgåvan. Säkerhetsgruppen har redan släppt säkerhetsbulletiner för var och en av dessa uppdateringar:

Debians säkerhetsbulletin-id Paket
DSA 079 UUCP
DSA 088 fml
DSA 089 icecast-server
DSA 099 xchat
DSA 100 gzip
DSA 101 sudo
DSA 102 at
DSA 103 glibc
DSA 107 jgroff
DSA 108 wmtv
DSA 109 FAQ-O-Matic
DSA 111 UCD
DSA 112 hanterm
DSA 113 ncurses
DSA 114 GNU
DSA 115 PHP3,
DSA 116 CFS
DSA 117 CVS
DSA 120 mod_ssl,
DSA 121 xtell
DSA 123 listar
DSA 124 mtr
DSA 125 analog

Blandade felrättelser

Denna utgåva lägger till viktiga rättelser till följande paket. De flesta av dem påverkar inte systemets säkerhet, men kan påverka dataintegriteten.

dump Rätta möjlig förstörelse av data
gcc Viktig rättelse för ARM-arkitekturen
man2html Undvik felaktiga länkar
nfs Stöd statd-återanrop från senare 2.2-kärnor
samba Viktig rättelse för Alpha-arkitekturen
squid Rätta möjlig överbelastningsproblem

Borttagna paket

everybuddy För gammalt för aktuella protokoll
pine Möjliga säkerhetsproblem, folk bör använda pine-tracker från Woody

En komplett lista över alla accepterade och refuserade paket tillsammans med en beskrivning finns på förberedelsesidan för denna underutgåva:

https://people.debian.org/~joey/2.2r6/

Adresser

En komplett lista över paket som har ändrats i denna utgåva finns på:

http://http.us.debian.org/debian/dists/Debian2.2r6/ChangeLog http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/Debian2.2r6/non-US/ChangeLog

Den aktuella stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/ ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/stable/

Föreslagna uppdateringar till den stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/ ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/proposed-updates/

Information om den stabila utgåvan (versionfakta, errata, osv.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Säkerhetsbulletiner och -information:

http://security.debian.org/

Om Debian

Debianprojektet är en organisation av fri programvaruutvecklare, vilka frivilligt arbetar för att producera de helt fria operativsystemen Debian GNU/Linux och Debian GNU/Hurd.

Kontaktinformation

För ytterligare information, besök Debians webbsidor på https://www.debian.org/ eller sänd e-post till <press@debian.org> (på engelska).