Debian GNU/Linux 2.2 opdateret (r7)

13. juli 2002

Dette er den syvende revision af Debian GNU/Linux 2.2 (kodenavn "potato") som primært tilføjer sikkerhedsopdateringer til den stabile udgivelse, sammen med nogle få rettelser af alvorlige fejl. Folk der hyppigt opdaterer fra security.debian.org vil ikke skulle opdatere ret mange pakker.

Opgradering til denne udgave via Internet gøres normalt ved at lade pakkeværktøjet "apt" (se manualsiden sources.list(5) ) pege på et af Debians mange FTP- eller HTTP-filspejle. En udførlig liste er tilgængelig på:

https://www.debian.org/distrib/ftplist

Sikkerhedsopdateringer

Denne revision tilføjer følgende sikkerhedsopdateringer til udgivelsen. Sikkerhedsteamet har allerede udgivet et sikkerhedsbulletin om hver af disse opdateringer.

Debian Security Advisory ID Pakke(r)
DSA 110 CUPS
DSA 118 xsane
DSA 123 listar
DSA 125 analog
DSA 126 IMP/Horde
DSA 128 sudo
DSA 129 UUCP
DSA 130 ethereal
DSA 131 Apache
DSA 132 Apache-SSL
DSA 133 Apache-Perl
DSA 135 libapache-mod-ssl

Forskellige fejlrettelser

Denne revision tilføjer vigtige rettelser til følgende pakker. De fleste påvirker ikke systemets sikkerhed, men kan have indflydelse på dataintegriteten.

byacc Retter tidsstemplinger i .deb-fil
custom Retter tidsstemplinger i .deb-fil
erlang Retter potentielt zlib-problem
qpopper Retter potentielt datatab
snake4 Retter tidsstemplinger i .deb-fil
vrweb Retter potentielt zlib-problem

En fuldstændig liste over alle accepterede og afviste pakker, sammen med begrundelser findes på forberedelsessiden til denne revision:

https://people.debian.org/~joey/2.2r7/

Adresser

Den fuldstændige liste over pakker som er ændret i denne udgave:

http://http.us.debian.org/debian/dists/Debian2.2r7/ChangeLog http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/Debian2.2r7/non-US/ChangeLog

Den aktuelle stabile distribution:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/ ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/stable/

Foreslåede opdateringer til den stabile distribution:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/ ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/proposed-updates/

Oplysninger om den stabile distribution (udgivelsesbemærkninger, fejl, mv.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Sikkerhedsannonceringer og -oplysninger:

http://security.debian.org/

Om Debian

Debian-projektet er en organisation af fri software-udviklere som frivilligt bidrager med tid og kræfter til at fremstille de fuldstændigt frie styresystemer Debian GNU/Linux og Debian GNU/Hurd.

Kontaktoplysninger

Besøg Debians websider på https://www.debian.org/ eller send en e-mail på engelsk til <press@debian.org>.