Debian GNU/Linux 2.2 uppdaterad (r7)

13 juli 2002

Detta är den sjunde underutgåvan av Debian GNU/Linux 2.2 (alias ”potato”) vilken huvudsakligen lägger säkerhetsuppdateringar till den stabila utgåvan, tillsammans med ett fåtal korrigeringar av allvarliga fel. De som ofta uppdaterar från security.debian.org kommer inte behöva uppgradera många paket.

Du kan uppgradera till denna version över nätverket genom att peka paketverktyget ”apt” (se manualsidan sources.list(5)) mot en av Debians många ftp- eller http-speglar; en lista är tillgänglig på:

https://www.debian.org/distrib/ftplist

Säkerhetsuppdateringar

Denna utgåva lägger följande säkerhetsrättelser till utgåvan. Säkerhetsgruppen har redan släppt säkerhetsbulletiner för var och en av dessa uppdateringar:

Debians säkerhetsbulletin-id Paket
DSA 110 CUPS
DSA 118 xsane
DSA 123 listar
DSA 125 analog
DSA 126 IMP/Horde
DSA 128 sudo
DSA 129 UUCP
DSA 130 ethereal
DSA 131 Apache
DSA 132 Apache-SSL
DSA 133 Apache-Perl
DSA 135 libapache-mod-ssl

Blandade felrättelser

Denna utgåva lägger till viktiga rättelser till följande paket. De flesta av dem påverkar inte systemets säkerhet, men kan påverka dataintegriteten.

byacc Rätta tidsstämplar i .deb-fil
custom Rätta tidsstämplar i .deb-fil
erlang Rätta möjligt zlib-problem
qpopper Rätta möjlig dataförlust
snake4 Rätta tidsstämplar i .deb-fil
vrweb Rätta möjligt zlib-problem

En komplett lista över alla accepterade och refuserade paket tillsammans med en beskrivning finns på förberedelsesidan för denna underutgåva:

https://people.debian.org/~joey/2.2r7/

Adresser

En komplett lista över paket som har ändrats i denna utgåva finns på:

http://http.us.debian.org/debian/dists/Debian2.2r7/ChangeLog http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/Debian2.2r7/non-US/ChangeLog

Den aktuella stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/ ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/stable/

Föreslagna uppdateringar till den stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/ ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/proposed-updates/

Information om den stabila utgåvan (versionfakta, errata, osv.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Säkerhetsbulletiner och -information:

http://security.debian.org/

Om Debian

Debianprojektet är en organisation av fri programvaruutvecklare, vilka frivilligt arbetar för att producera de helt fria operativsystemen Debian GNU/Linux och Debian GNU/Hurd.

Kontaktinformation

För ytterligare information, besök Debians webbsidor på https://www.debian.org/ eller sänd e-post till <press@debian.org> (på engelska).