Debian GNU/Linux 3.0 uppdaterad (r4)

1 januari 2005

Detta är den fjärde uppdateringen av Debian GNU/Linux 3.0 (alias ”Woody”) och kompletterar huvudsakligen den stabila utgåvan med säkerhetsuppdateringar, tillsammans med rättelser för några allvarliga fel. De som ofta uppdaterar från security.debian.org kommer inte behöva uppdatera många paket och de flesta uppdateringar från security.debian.org medföljer denna uppdatering.

Observera att denna uppdatering inte ger en ny version av Debian GNU/Linux utan endast lägger till några uppdaterade paket till den. Ni behöver inte kasta era 3.0r0-cd:ar, utan det räcker att uppdatera mot ftp.debian.org när installationen är slutförd för att få tillgång till de ändringarna som gjorts i efterhand.

Du kan uppgradera till denna version över nätverket genom att peka paketverktyget ”apt” (se manualsidan sources.list(5)) mot en av Debians många ftp- och http-speglar. En omfattande lista över speglar finns på:

https://www.debian.org/distrib/ftplist

Säkerhetsuppdateringar

Denna underutgåva fogar följande säkerhetsuppdateringar till den stabila utgåvan. Säkerhetsgruppen har redan släppt bulletiner för alla dessa uppdateringar.

Debians säkerhetsbulletin-id Paket
DSA 307 gps
DSA 310 xaos
DSA 335 mantis
DSA 359 atari800
DSA 391 freesweep
DSA 417 linux-kernel-2.4.18
DSA 426 netpbm-free
DSA 438 linux-kernel-2.4.18
DSA 442 linux-kernel-2.4.17
DSA 472 fte
DSA 473 oftpd
DSA 479 linux-kernel-2.4.18
DSA 482 linux-kernel-2.4.17
DSA 524 rlpr
DSA 530 l2tpd
DSA 547 imagemagick
DSA 567 tiff
DSA 574 cabextract
DSA 575 catdoc
DSA 576 squid
DSA 577 postgresql
DSA 578 mpg123
DSA 579 abiword
DSA 580 iptables
DSA 581 xpdf
DSA 582 libxml1
DSA 582 libxml2
DSA 583 lvm10
DSA 584 dhcp
DSA 585 shadow
DSA 586 ruby
DSA 587 freeamp
DSA 588 gzip
DSA 590 gnats
DSA 591 libgd2
DSA 592 ez-ipupdate
DSA 593 imagemagick
DSA 594 apache
DSA 595 bnc
DSA 596 sudo
DSA 597 cyrus-imapd
DSA 598 yardradius
DSA 599 tetex-bin
DSA 602 libgd2
DSA 603 openssl
DSA 604 hpsockd
DSA 605 viewcvs
DSA 606 nfs-utils
DSA 607 xfree86
DSA 608 zgv
DSA 609 atari800
DSA 610 cscope
DSA 611 htget
DSA 612 a2ps
DSA 613 ethereal
DSA 614 xzgv
DSA 615 debmake
DSA 616 netkit-telnet-ssl
DSA 617 tiff
DSA 618 imlib

Blandade felrättelser

Denna utgåva lägger till viktiga rättelser till följande paket. De flesta av dem påverkar inte systemets säkerhet, men kan påverka dataintegriteten.

Paket Orsak
libcrypt-passwdmd5-perl Korrigerade beroende

En komplett lista över alla accepterade och refuserade paket tillsammans med en beskrivning finns på förberedelsesidan för denna underutgåva:

https://people.debian.org/~joey/3.0r4/

Adresser

En komplett lista över paket som har ändrats i denna utgåva finns på:

http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/ChangeLog http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/woody/non-US/ChangeLog

Den aktuella stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/ http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/stable/

Föreslagna uppdateringar till den stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/ http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/proposed-updates/

Information om den stabila utgåvan (versionfakta, errata, osv.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Säkerhetsbulletiner och information:

http://security.debian.org/

Om Debian

Debianprojektet är en organisation bestående av utvecklare av fri programvara som frivilligt bidrar med sin tid för att producera de helt fria operativsystemen Debian GNU/Linux och Debian GNU/Hurd.

Kontaktinformation

För ytterligare information, besök Debians webbsidor på https://www.debian.org/ eller sänd e-post till <press@debian.org> (på engelska).