Debian GNU/Linux 3.0 päivitetty (r5)

16. huhtikuuta 2005

Tämä on viides päivitys Debian GNU/Linux 3.0:aan (koodinimi “woody”), ja sisältää pääasiassa tietoturvapäivityksiä vakaaseen julkaisuun sekä muutaman korjauksen vakaviin vikoihin. He, jotka päivittävät säännöllisesti järjestelmänsä security.debian.org:sta, eivät joudu päivittämään monia paketteja ja suurin osa security.debian.org:n päivityksistä on sisällytetty tähän.

Huomioitavaa on, että tämä päivitys ei muodosta uutta versiota Debian GNU/Linux 3.0:sta, vaan ainoastaan lisää muutamia päivitettyjä paketteja siihen. 3.0:n romppuja ei tarvitse heittää pois, ainoastaan päivitys ftp.debian.org:sta asennuksen jälkeen riittää saadaksesi viimeisimmät muutokset.

Päivitys tähän versioon verkon yli tehdään helpoiten ohjaamalla “apt”-pakettityökalu (katso sources.list(5):n manuaalisivu) yhteen Debianin monista FTP- tai HTTP-peilauksista. Täydellinen lista on saatavilla osoitteesta:

https://www.debian.org/mirror/list

Tietoturvapäivitykset

Tämä välijulkaisu ottaa mukaan seuraavat tietoturvapäivitykset vakaaseen julkaisuun. Tietoturvaryhmä on jo julkaissut tiedotteet jokaisesta näistä päivityksistä.

Debianin tietoturvatiedotteen numero paketti/paketit
DSA 164 cacti
DSA 190 wmaker
DSA 259 qpopper
DSA 428 slocate
DSA 589 libgd1
DSA 601 libgd1
DSA 619 xpdf
DSA 620 perl
DSA 621 cupsys
DSA 622 htmlheadline
DSA 623 nasm
DSA 624 zip
DSA 625 pcal
DSA 626 tiff
DSA 627 namazu2
DSA 628 imlib2
DSA 629 krb5
DSA 630 lintian
DSA 631 kdelibs
DSA 632 linpopup
DSA 633 bmv
DSA 634 hylafax
DSA 635 exim
DSA 636 glibc
DSA 638 gopher
DSA 639 mc
DSA 640 gatos
DSA 641 playmidi
DSA 642 gallery
DSA 643 queue
DSA 644 chbg
DSA 645 cupsys
DSA 646 imagemagick
DSA 647 mysql
DSA 648 xpdf
DSA 649 xtrlock
DSA 650 sword
DSA 651 squid
DSA 652 unarj
DSA 653 ethereal
DSA 654 enscript
DSA 655 zhcon
DSA 656 vdr
DSA 657 xine-lib
DSA 658 libdbi-perl
DSA 659 libpam-radius-auth
DSA 660 kdebase
DSA 661 f2c
DSA 662 squirrelmail
DSA 663 prozilla
DSA 664 cpio
DSA 665 ncpfs
DSA 666 python2.2
DSA 667 squid
DSA 668 postgresql
DSA 669 php3
DSA 670 emacs20
DSA 671 xemacs21
DSA 672 xview
DSA 673 evolution
DSA 674 mailman
DSA 675 hztty
DSA 676 xpcd
DSA 677 sympa
DSA 678 netkit-rwho
DSA 679 toolchain-source
DSA 680 htdig
DSA 681 synaesthesia
DSA 682 awstats
DSA 683 postgresql
DSA 684 typespeed
DSA 685 emacs21
DSA 686 gftp
DSA 687 bidwatcher
DSA 688 squid
DSA 689 libapache-mod-python
DSA 690 bsmtpd
DSA 691 abuse
DSA 692 kdenetwork
DSA 693 luxman
DSA 694 xloadimage
DSA 695 xli
DSA 696 perl
DSA 697 netkit-telnet
DSA 698 mc
DSA 699 netkit-telnet-ssl
DSA 702 imagemagick
DSA 703 krb5
DSA 704 remstats
DSA 705 wu-ftpd
DSA 706 axel
DSA 707 mysql
DSA 708 php3

Sekalaisia korjauksia

Tämä välijulkaisu lisää tärkeitä korjauksia seuraaviin paketteihin. Useimmat muutoksista eivät vaikuta järjestelmän tietoturvaan, mutta voivat vaikuttaa tiedon eheyteen.

Paketti Syy
mm Korjattu kaatumiset Apachessa
ssed Tärkeä korjaus
webmin Regressiokorjaus

Poistetut paketit

Seuraavat paketit täytyi poistaa jakelusta:

Paketti Syy
eemu Lisenssiongelmia
gg Ohjelma ei toimi
gstar Lisenssiongelmia
xzx Lisenssiongelmia

Täydellinen lista kaikista hyväksytyistä ja hylätyistä paketeista perusteluineen löytyy tämän välijulkaisun valmistelusivuilta:

https://people.debian.org/~joey/3.0r5/

URLit

Täydellinen lista tässä julkaisussa muuttuneista paketeista:

http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/ChangeLog http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/woody/non-US/ChangeLog

Tämänhetkinen vakaa jakelu:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/ http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/stable/

Ehdotetut päivitykset vakaaseen julkaisuun:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/ http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/proposed-updates/

Vakaan julkaisun tietoja (julkistusmuistio, virheluettelo, jne.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Tietoturvatiedotteet ja -tietoa:

http://security.debian.org/

Tietoja Debianista

Debian-projekti on organisaatio vapaiden ohjelmistojen kehittäjille, jotka vapaaehtoisesti käyttävät aikaansa ja ponnistelevat tuottaakseen täysin vapaat käyttöjärjestelmät Debian GNU/Linux ja Debian GNU/Hurd.

Yhteystiedot

Tarkempia tietoja löydät Debianin www-sivustolta osoitteesta https://www.debian.org/ tai lähettämällä sähköpostia (englanniksi) osoitteeseen <press@debian.org>.