Debian GNU/Linux 3.1 uppdaterad (r2)

19 april 2006

Detta är den andra uppdateringen av Debian GNU/Linux 3.1 (alias ”Sarge”) och kompletterar huvudsakligen den stabila utgåvan med säkerhetsuppdateringar, tillsammans med rättelser för några allvarliga fel. De som ofta uppdaterar från security.debian.org kommer inte behöva uppdatera många paket och de flesta uppdateringar från security.debian.org medföljer denna uppdatering.

Observera att denna uppdatering inte ger en ny version av Debian GNU/Linux 3.1 utan bara lägger några uppdaterade paket till den. Ni behöver inte kasta era 3.1-cd:ar, utan det räcker att uppdatera mot ftp.debian.org när installationen är slutförd för att få tillgång till de ändringar som gjorts i efterhand.

Du kan uppgradera till denna version över nätverket genom att peka paketverktyget ”apt” (se manualsidan sources.list(5)) mot en av Debians många ftp- och http-speglar. En omfattande lista över speglar finns på:

https://www.debian.org/mirror/list

Säkerhetsuppdateringar

Denna underutgåva fogar följande säkerhetsuppdateringar till den stabila utgåvan. Säkerhetsgruppen har redan släppt bulletiner för alla dessa uppdateringar. Säkerhetsrättelserna i kärnan har fördröjts till nästa underutgåva på grund av begränsningar i installationsprogrammet, vi ber dig därför uppdatera kärnavbilderna från security.debian.org.

Debians säkerhetsbulletin-id Paket
DSA-740 aide
DSA-763 aide
DSA-856 py2play
DSA-903 unzip
DSA-919 curl
DSA-923 dropbear
DSA-924 nbd
DSA-925 phpbb2
DSA-926 ketm
DSA-927 tkdiff
DSA-928 dhis-tools-dns
DSA-929 petris
DSA-930 smstools
DSA-931 xpdf
DSA-932 kdegraphics
DSA-933 hylafax
DSA-934 pound
DSA-935 libapache2-mod-auth-pgsql
DSA-936 libextractor
DSA-937 tetex-bin
DSA-938 koffice
DSA-939 fetchmail
DSA-940 gpdf
DSA-941 tuxpaint
DSA-942 albatross
DSA-943 perl
DSA-944 mantis
DSA-945 antiword
DSA-946 sudo
DSA-947 clamav
DSA-948 kdelibs
DSA-949 crawl
DSA-950 cupsys
DSA-951 trac
DSA-952 libapache-auth-ldap
DSA-953 flyspray
DSA-954 wine
DSA-955 mailman
DSA-956 lsh-server
DSA-957 imagemagick
DSA-958 drupal
DSA-959 unalz
DSA-960 lib-mail-audit-perl
DSA-961 pdfkit.framework
DSA-962 pdftohtml
DSA-963 mydns
DSA-964 gnocatan
DSA-965 ipsec-tools
DSA-966 adzapper
DSA-967 elog
DSA-968 noweb
DSA-969 scponly
DSA-970 kronolith
DSA-971 xpdf
DSA-972 pdfkit.framework
DSA-973 otrs
DSA-974 gpdf
DSA-975 nfs-user-server
DSA-976 libast
DSA-977 heimdal
DSA-978 gnupg
DSA-979 pdfkit.framework
DSA-980 tutos
DSA-981 bmv
DSA-982 gpdf
DSA-983 pdftohtml
DSA-984 xpdf
DSA-985 libtasn1-2
DSA-986 gnutls11
DSA-987 tar
DSA-988 squirrelmail
DSA-989 zoph
DSA-990 bluez-hcidump
DSA-991 zoo
DSA-992 ffmpeg
DSA-993 gnupg
DSA-994 freeciv
DSA-995 metamail
DSA-997 bomberclone
DSA-998 libextractor
DSA-999 lurker
DSA-1000 libapreq2-perl
DSA-1001 crossfire
DSA-1002 webcalendar
DSA-1003 xpvm
DSA-1004 vlc
DSA-1005 xine-lib
DSA-1006 wzdftpd
DSA-1007 drupal
DSA-1008 kdegraphics
DSA-1009 crossfire
DSA-1010 ilohamail
DSA-1011 kernel-patch-vserver, util-vserver
DSA-1012 unzip
DSA-1013 snmptrapfmt
DSA-1014 firebird2
DSA-1015 sendmail
DSA-1016 evolution
DSA-1019 kdegraphics
DSA-1020 flex
DSA-1021 netpbm-free
DSA-1022 storebackup
DSA-1023 kaffeine
DSA-1024 clamav
DSA-1025 dia
DSA-1026 sash
DSA-1027 mailman
DSA-1028 libimager-perl
DSA-1029 libphp-adodb
DSA-1030 moodle
DSA-1031 cacti

Viktiga ändringar

Paketet sudo har ändrats så att det inte vidaresänder alla miljövariabler till efterföljande program för att undvika säkerhetsrisker. Denna ändring kan påverka program som använder sudo. Se /usr/share/doc/sudo/README.Debian för vidare detaljer.

Blandade felrättelser

Paket Orsak
affix-kernel Rättar byggfel med Sarges kärna
backuppc Rättar möjlig dataförlust och -ödeläggelse vid säkerhetskopiering
cernlib Licensproblems, ompackat
cyrus-imapd Tar inte bort e-postdata vid paketavinstallation
cyrus21-imapd Upptäck dataförlust från cyrus-imapd vid paketavinstallation
evms Rätta möjlig dataförlus
exim4 Rätta e-postleveransproblem
f-prot-installer Justerad till att fungera med senare utgåvor
fai Flera rättelser
glibc Uppdatera tidzonsdata, rätta NPTL för amd64
leafnode Rätta säkerhetsproblem (CVE 2005-1911)
libchipcard Ta inte bort användarkonton vid paketavinstallation
mutt Rätta möjlig dataförlust i bilagor
perl Rätta utf-8/taint och malloc-till-döds-fel, fel 227621
rssh Rätta säkerhetsproblem (CVE-2005-3345)
slune Justerat för säkerhetsrättelse i py2play, fel 326976
sodipodi Rätta segmenteringsfel på 64-bitarsarkitekturer
tar Rätta för att fungera med fjärrenheter på icke-i386, fele 356657

En komplett lista över alla accepterade och refuserade paket tillsammans med en beskrivning finns på förberedelsesidan för denna underutgåva:

https://release.debian.org/stable/3.1/3.1r2/

Adresser

En komplett lista över paket som har ändrats i denna utgåva finns på:

http://ftp.debian.org/debian/dists/sarge/ChangeLog

Den aktuella stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/

Föreslagna uppdateringar till den stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/

Information om den stabila utgåvan (versionfakta, errata, osv.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Säkerhetsbulletiner och information:

http://security.debian.org/

Om Debian

Debianprojektet är en organisation bestående av utvecklare av fri programvara som frivilligt bidrar med sin tid för att producera det helt fria operativsystemet Debian GNU/Linux.

Kontaktinformation

För ytterligare information, besök Debians webbsidor på https://www.debian.org/ eller sänd e-post till <press@debian.org> (på engelska).