Aktuality z roku 2007

[28. dec 2007] Debian GNU/Linux 3.1 updated
[27. dec 2007] Debian GNU/Linux 4.0 updated
[17. aug 2007] Debian GNU/Linux 4.0 updated
[25. apr 2007] Debian participates in Google's Summer of Code
[08. apr 2007] Debian GNU/Linux 4.0 released
[07. apr 2007] Debian GNU/Linux 3.1 updated
[18. feb 2007] Debian GNU/Linux 3.1 updated
[10. jan 2007] Debian GNU/Linux 3.0 archived

Poznámka: najnovšie aktuality Debianu môžete získať prihlásením sa alebo prezeraním archívov našich emailových konferencií debian-announce a debian-news.