Debian för fram utvecklingen av kFreeBSD-anpassningen

7 oktober 2009

Det är med glädje som Debians utgivningsgrupp kan kungöra att man anser anpassningen av Debiansystemet till FreeBSDkärnan ha kommit så pass långt att den kan hanteras på samma termer som de andra utgåveanpassningarna. Den kommande utgåvan, med kodnamn Squeeze, planeras bli den första Debianutgåvan som släpps med Linux- och FreeBSDkärnor.

kFreeBSDarkitekturerna för processorakitekturerna AMD64/Intel EM64T och i386 är nu utgåvearkitekturer. Allvarliga fel på dessa arkitekturer kommer anses vara utgåvekritiska på samma sätt som fel på andra arkitekturer såsom armel eller i386. Om ett visst paket inte kan byggas eller fungera korrekt på en sådan arkitektur anses detta problem vara utgåvekritiskt.

Debians huvudskäl till att inkludera FreeBSDkärnan i den officiella utgåveprocessen är möjligheten det erbjuder att erbjuda sina användare ett bredare val av kärnor och även att inkludera en kärna som tillhandahåller funktioner såsom fängelser (jail), OpenBSD Packet Filter och stöd för NDIS-drivrutiner i huvudkärnan med full support.

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock för att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet växt till att vara ett av de största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekten. Fler än tre tusen frivilliga från hela världen samarbetar för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Då det är översatt till fler än trettio språk och stödjer en stor uppsättning olika datortyper, kallar Debian sig självt det universella operativsystemet.

Kontaktinformation

För ytterligare information, besök Debians webbsidor på https://www.debian.org/ eller sänd e-post till <press@debian.org>.