Säkerhetsstödet för Debian 4.0 avslutas

21 januari 2010

Säkerhetsstödet för Debian GNU/Linux 4.0 avslutas den 15 februari

Ett år efter publiceringen av Debian GNU/Linux 5.0, även känd som Lenny och nästan tre år efter publiceringen av Debian GNU/Linux 4.0, även känd som Etch kommer säkerhetsstödet för den tidigare utgåvan (4.0/Etch) att avslutas kommande månad. Debianprojektet är stolta över att kunna stöda sin gamla distribution under en såpass lång tidsperiod och till och med ett år efter att nästa version publicerats.

Debianprojektet släppte Debian GNU/Linux 5.0, även känt som Lenny den 15 februari 2009. Användare och återförsäljare har fått en tidsram på ett år att uppgradera sina gamla installationer till den nuvarande stabila utgåvan. Därför kommer stödet för säkerhetsuppdateringar för den gamla 4.0-utgåvan att avslutas under februari 2010, som tidigare meddelat.

Tidigare publicerade säkerhetuppdateringar för den gamla utgåvan kommer även i fortsättningen vara tillgängliga från security.debian.org.

Säkerhetsuppdateringar

Debians säkerhetsgrupp tillhandahåller säkerhetsuppdateringar för den aktuella utgåvan via <http://security.debian.org/>. Säkerhetsuppdateringar för den gamla utgåvan tillhandahålls dessutom tills det som inträffar först av att ett år passerat efter att den nya utgåvan givits ut, eller att den nya utgåvan ersätts av en ny.

Att uppgradera till Debian 5.0 (Lenny)

Uppgraderingar till Debian GNU/Linux 5.0 från den tidigare utgåvan, Debian GNU/Linux 4.0 (alias Etch) hanteras automatiskt av pakethanteringsverktyget aptitude för de flesta konfigurationer och till viss del även av pakethanteringssystemet apt-get. Som vanligt kan Debian GNU/Linux-system uppgraderas smärtfritt, på plats och utan någon nedtid, men läsning av kommentarer till utgåvan rekommenderas starkt för information om möjliga problem och för detaljerade instruktioner om installation och uppgradering.

Om Debian

Debian GNU/Linux är ett fritt operativsystem som utvecklas av mer än tusen utvecklare från hela världen som samarbetar via Internet. Debians hängivenhet till fri programvara, dess ideella natur och dess öppna utvecklingsmodell gör den unik bland GNU/Linux-distributioner.

Debianprojektets huvudstyrkor är dess bas av frivilliga, dess hängivenhet till Debians sociala kontrakt och dess förpliktelse att tillhandahålla det bästa möjliga operativsystemet. Debian 5.0 är ytterligare ett viktigt steg i denna riktning.

Kontaktinformation

För ytterligare information, besök Debians webbsidor på https://www.debian.org/ eller sänd e-post till <press@debian.org> (på engelska).