Debian 6.0 Squeeze kommer att släppas med en helt fri Linuxkärna

15 december 2010

De två sista utgåvecyklerna har Debianprojektet arbetat på att ta bort icke-fri firmware från Linuxkärnan som levereras med Debian. Vid tidpunkten för utgåvorna av Debian 4.0 Etch och 5.0 Lenny var det inte ännu möjligt att leverera Linuxkärnor med all icke-fri firmware borttagen. Då var vi tvungna att erkänna att det fanns frihetsproblem i kärnan som inte var helt lösta.

Vi har icke desto mindre fortsatt med arbetet att ta bort de icke-fria delarna från Linuxkärnan, tack vare Debian Kernel-gruppens arbete och fler utvecklare från Linux uppströms. Vi tillkännager stolt att, så långt som vi känner till, så är alla problem lösta och att vi kommer att kunna leverera en Linuxkärna som är helt fri, enligt Debians riktlinjer för Fri Mjukvara med Debian Squeeze. Vi bekräftar härmed Fri Mjukvara som en av våra prioriteter, så som dokumenterat i Debians Sociala Kontrakt.

I enlighet med Debians Sociala Kontrakt, så erkänner vi att vissa användare behöver använda verk som inte följer DFSG och att dessa kan inkludera icke-fri firmware. För tillfället har lagt till alternativa installationsavbildningar och ytterligare paket för Squeeze i avdelningen non-free i våra arkiv, som innehåller icke-fri firmware som kan behövas för att aktivera specifik hårdvara. De är inte en del av Debian, och måste sökas upp av de som är intresserade av dem, och vi kan inte stödja dessa på samma sätt som vi kan fri firmware eftersom vi inte har tillgång till dess källkod. Vi uppmuntrar hårdvarutillverkare att släppa endast DFSG-fri firmware och vi kan inte acceptera andra sorters firmware som en del av Debian.

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att bli ett i sanning fritt, gemenskapsbaserat projekt. Sedan dess har projektet vuxit och blivit ett av de största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekten. Mer än tre tusen frivilliga från hela världen arbetar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Översatt till mer än 65 språk, och med stöd för en bredd av datortyper kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Kontaktinformation

För mer information, vänligen besök Debians webbsidor på https://www.debian.org/ eller skicka epost på engelska till <press@debian.org>.