Посрещнете студентите на Дебиан за лятната практика на Гугъл!

26 Април 2011

Проектът Дебиан с гордост обявява, че отново е избран за обучаваща организация за тазгодишната Лятна практика на Гугъл. Девет студенти бяха приети и ще бъдат спонсорирани от Гугъл по време на лятната ваканция за да работят по различни проекти.

Съобщения за напредъка им се очакват скоро на агрегатора на блогове Планета Дебиан, а ако искате да разговаряте с тях можете да го направите в канала #debian-soc на irc.debian.org.

Още подробности се очакват на съответните уики страници.

Одобрени бяха следните проекти:

Автоматизирано поли- и интер-архитектурно компилиране и създаване на базова система

от Gustavo Prado Alkmim, ръководен от Wookey

Лесно, автоматизирано създаване на системи за интер-архитектурно компилиране и създаване на базови системи в помощ на контрола на качеството. Проектът включва създаването на инструменти за постъпкова генерация на базови системи и надежден, автоматичен поли-архитектурен инструмент за компилиране за архитектури, различни от използваната.

Сортиране на транзакциите на APT и dpkg за сигурност и скорост

от Chris Baines, ръководен от Michael Vogt

Частта от кода в библиотеката libapt, отговорна за подреждането на операциите по разпакетиране настройване на пакетите осигурява удовлетворяването на зависимостите. Сегашната версия организира пакетите в големи групи. Проектът има за цел подобрения в алгоритъма за подреждане за удовлетворяване на други изисквания като например минимален брой извиквания на dpkg и минимален брой пакети с неудовлетворени зависимости във всеки един момент.

Интеграция на debdelta в APT

от Ishan Jayawardena, ръководен от Michael Vogt

Подобряване на APT чрез ускоряване на процеса по обновяване на системата. Проектът предлата по-добър механизъм за интегрирана поддръжка на debdelta и допълнителни подобрения като паралелна работа. Очаква се поддържане на обновявания по сигурността и такива на стабилното издание, както и създаването на множество библиотеки, свързани с APT.

Декларативни отклонения за dpkg

от Sam Dunne, ръководен от Steve Langasek

Целта е заместването на командата dpkg-divert с нов контролен файл с декларативен синтаксис, четен и обработван от dpkg като част от процеса на разпакетиране и премахване на пакети, избягвайки проблеми, причинени от многостъпковата реализация на отклоненията.

Инструменти и инфраструктура за DEX

от Nathan Handler, ръководен от Matt Zimmerman

DEX е нова програма, проектирана да подпомогне подобряването на Дебиан и производните ѝ дистрибуции чрез сливане на промените по веригата и стимулиране на дискусии между различните проекти. Програмата е нова и наличната инфраструктура (доколкото я има) е скалъпена набързо. Целта на проекта е да създаде базовите инструменти и инфраструктурата за лесна работа с DEX от страна на производните на Дебиан.

Модулна Джава в Дебиан

от Guillaume Mazoyer, ръководен от Tom Marble

Пакетът за разработка на Джава (JDK) в момента е голям монолитен блок. Много от функциите му са полезни в ограничени ситуации, например графичните инструменти са безполезни на уеб сървъри. Този проект цели разделянето на пакета на модули, като по този начин се подобри производителността (поради по-малкото зареждан код при стартиране), а също и удовлетворяването на зависимостите. Проектът ще създаде пакети за текущата версия на Jigsaw, ще обнови политиката на Дебиан за Джава и ще създаде необходимите инструменти за пакетиране на софтуер, използващ Jigsaw.

Пакетиране за няколко версии на Питон

от Mesutcan Kurt, ръководен от Piotr Ożarowski

Целта на проекта е създаване на инструментариум за компилиране на разширения за Питон за всички версии на интерпретатора, поддържани от Дебиан. Решението трябва да се съобразява със системата за компилиране, използвана от авторите на разширенията и използваните технологии за тестване. Ще бъдат създадени добавки към CDBS и debhelper.

Измерване на активността на екипите в Дебиан

от Sukhbir Singh, ръководен от Andreas Tille

Проектът е оцени ефективността на екипите в Дебиан чрез измерване на параметри като: публикации в пощенските списъци, изпращане на пакети към архива, информация за промените в хранилищата за изходен код... Събраната информация ще помогне за оценката на ефективността на екипите като прецени как отделните членове работят заедно. Ще бъде разработен и интерфейс за достъп до информацията.

Интегриране на клъстъри в разработката на Дебиан

от Rudy Godoy, ръководен от Steffen Moeller

Създаване на инструменти за създаване и използване на клъстърни системи за разработка, тестване и компилиране.

За Лятната практика на Гугъл

Лятната практика на Гугъл е световна програма, при която студенти получават стипендии за принос към проекти с отворен код за период от три месеца. Чрез Лятната практика на Гугъл, одобрените студенти се свързват с участващите проекти, получавайки достъп до реална работна среда и възможност за работа в области, към които проявяват академичен интерес. Най-хубавото е, че като резултат от съвместната работа се създава още отворен код за благото на всички.

За Дебиан

Проектът Дебиан е основан през 1993г. от Иан Мърдок като напълно свободен обществен проект. Оттогава проектът нарасна и днес е един от най-големите и най-влиятелни проекти за разработване на софтуер с отворен код. Хиляди доброволци от цял свят работят заедно чрез Интернет за създаване и поддържане на софтуер за Дебиан. Преведена на 70 езика и поддържаща огромен диапазон от компютърни архитектури, Дебиан нарича себе си универсалната операционна система.

Информация за връзка

За допълнителна информация се обърнете към уеб страниците на Дебиан на адрес https://www.debian.org/ или пишете до <press@debian.org>.