Gör DebConf12 till en succé: donera eller bli sponsor

3 mars 2012

Debianprojektets årliga konferens närmar sig sakta. Efter att ha besökt platser över hela världen sedan 2000 kommer DebConf nu detta år att äga rum i Juli i Mangua, Nicaragua, och kommer återigen att erbjuda en möjlighet för folk som bidrar till Debian att mötas personligen för samarbete och diskussioner ansikte mot ansikte.

På DebConf försöker vi att samla så många bidragslämnare till Debian som möjligt, inklusive de som inte har råd att besöka med egna resurser. Du kan hjälpa till med att göra DebConf till en framgång genom att få din organisation att bli en sponsor, eller genom att donera pengar individuellt.

Individuella donationer kan göras online i antingen US-dollar eller Euro.

Om du är intresserad av att bli en sponsor så kan du hitta mer information på DebConf12's sponsorsida eller genom att kontakta <sponsors@debconf.org> direkt.

Förutom monetära donationer kan sponsring tillhandahållas i form av donationer in natura, eller genom att låna ut utrustning under konferenstiden.

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekten. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Om DebConf

DebConf är Debianprojektets utvecklarkonferens. Utöver ett fullt schema med tekniska, sociala och policyföreläsningar, ger DebConf en möjlighet för utvecklare, bidragslämnare och andra intresserade att mötas personligen och jobba närmare tillsammans. Det har ägt rum årligen sedan 2000 på så vitt skiljda platser som Scotland, Argentina, Bosnien och Hercegovina. Mer information om DebConf finns tillgänglig på https://debconf.org.

Kontaktinformation

För mer information, besök vänligen Debians webbplats på https://www.debian.org/ eller skicka e-post (på engelska) till <press@debian.org>.