Rulla ut ditt eget moln med Debian Wheezy

25 april 2012

Debianprojektet producerar ett helt fritt operativsystem som ger användarna möjlighet att kontrollera mjukvaran som kör på deras datorer. De här dagarna flyttas allt mer data från datorerna till det så kallade molnet – en vag term som ofta används för att referera till mjukvara som en tjänst - (Eng: Software as a Service - SaaS). Vi är bekymrade över att utan nödvändig försiktighet kan denna trend äventyra de friheter som användare får när de kör mjukvara på sina datorer som är fri enligt Debians riktlinjer för fri mjukvara.

Vi uppmuntrar Debiananvändare att föredra molnerbjudanden där SaaS-infrastrukturen är helt sammansatt av fri mjukvara och kan köras under deras kontroll. Vi uppmuntrar Debiananvändare att rulla ut sina egna moln, som ett sätt att behålla alla friheter som Debian står för.

För att hjälpa våra användare med detta är vi stolta att tillkännage tillgängligheten av flera nya teknologier som kan göra det lättare att rulla ut Debianbaserade moln. Med början i den kommande utgåvan av Debian 7.0 Wheezy kommer användare att kunna hitta paket för OpenStack® och Xen Cloud Platform (XCP) klara att använda.
OpenStack, molnoperativsystemet med öppen källkod, har skapats för att driva industristandarder och för att få ett slut på molninlåsning. OpenStack är en vanlig, öppen plattform för både publika och privata moln med stöd för mer än 2600 globala projektdeltagare och över 150 branchledande företag. Molnoperativsystemet med öppen källkod möjliggör det för företag att hantera datorer, lagring och nätverksresurser via en självserviceportal och APIer på standardhårdvara med en enorm omfattning. För att få reda på mer om OpenStack, besök den officiella webbplatsen. Xen Cloud Platform (XCP) är ett frimjukvaruprojekt som tillhandahålls av xen.org som ger en företagsredo servervirtualisering och en plattform för cloud computing. XCP integrerar med följande molnorkestreringsstackar: CloudStack, OpenNebula och OpenStack. För att få reda på mer om XCP kan du besöka projektets webbplats.

Arbetet med att färdigställa Debian 7.0 Wheezy pågår ännu, men paket med de ovan nämnda teknologierna finns redan tillgängliga som en del av vår utgåva för uttestning. Vi uppmuntrar intresserade användare att testa dem. Speciellt:

Att behålla användares friheter i molnet är besvärligt och en av de stora kommande utmaningarna för fri mjukvara. Genom att göra utrullning av Debianbaserade privata moln så lätt som möjligt vill vi hjälpa våra användare att motstå frestelserna att ge upp sina friheter i utbyte mot lite flexibilitet, sa Stefano Zacchiroli, Debians projektledare.
Lars Kurth, Gemenskapsanvsarig på Xen.org, sade, Debian och Xen har en lång oavbruten historik: alltså är jag tacksam att Debian är den första Linuxdistributionen som innehåller XCP-paket. Tills nu var det endast möjligt att använda XCP i Linuxutrustning i en hårt kontrollerad miljö. I Debian Wheezy förändrade vi hur användare interagerar med XCP, genom att tillhandahålla mycket mer flexibilitet och möjliggör det för alla att använda Debian som en XCP Dom0-kärna. Detta möjliggör det för Debiananvändare att bygga molnlösningar baserat på den ledande virtualiseringsplattformen baserad på fri mjukvara som driver några av de största molnen i produktion idag.
Att vi har OpenStack-paket inkluderade i Debian bekräftar det stora arbetet som har utförts av OpenStack-gemenskapen för att leverera högkvalitativ fri/libe-mjukvara. Det är spännande att samarbeta med Debianutvecklarna för att möjliggöra att bygga moln helt baserade på fri mjukvara, lade Stefano Maffulli till, OpenStacks ansvarige för deras tekniska gemenskap.
Vänligen låt oss få veta om du stöter på problem, genom att använda Debians felrapporteringssystem.

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekten. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Kontaktinformation

För mer information, besök vänligen Debians webbplats på https://www.debian.org/ eller skicka e-post (på engelska) till <press@debian.org>.