DebConf21 online avslutas

28 augusti 2021

Lördagen den 28 augusti 2021 avslutades den årliga Debian utvecklar- och bidragslämnarkonferensen.

DebConf21 har hållits online för andra gången på grund av Coronaviruspandemin (COVID-19).

Alla sessioner har strömmats, med ett antal sätt att delta: via IRC-möten, kollaborativa textdokument online, och mötesrum för videokonferenser.

Med 740 registrerade deltagare från mer än 15 länder och totalt över 70 evenemangstal, diskussionssessioner, Birds of a Feather-möten (BoF) och andra aktiviteter, var DebConf21 mycket framgångsrikt.

Upplägget som har gjorts för tidigare evenemang som inkluderar Jitsi, OBS, Voctomix, SReview, nginx, Etherpad, en webbaserad frontend för voctomix har förbättrats och har framgångsrikt använts för DebConf21. Alla komponenter i videoinfrastrukturen är fri mjukvara, och konfigureras genom videogruppens publika ansibleförråd.

DebConf21s schema inkluderade en stor variation av evenemang, grupperade i flera spår:

Föreläsningarna har strömmats i två rum, och flera av dessa aktiviteter har hållits i flera språk: telugu, portugisiska, malayalam, kannada, hindi, marathi och engelska, vilket tillåter en mer mångsidig publik att avnjuta och deltaga.

Mellan föreläsningarna har videoströmmen visat dom vanliga sponsorerna i loopen, men även några ytterligare filmklipp inklusive fotografier från tidigare DebConfs, roliga fakta om Debian och korta shout-out-videos som har skickats in av deltagare för att kommunicera med sina Debianvänner.

Debians publicitetsgrupp genomförde den vanliga "livetäckningen" för att uppmuntra deltagande med mikronyheter tillkännagivande de olika evenemangen. DebConfgruppen tillhandahöll även flera mobila alternativ för att följa schemat.

För dom som inte hade möjlighet att delta finns de flesta föreläsningar och sessioner tillgängliga genom webbsidan för Debianmöten och de återstående kommer att dyka upp inom de närmsta dagarna.

Webbplatsen för DebConf21 kommer att hållas aktiv för arkivändamål och kommer att fortsätta att erbjuda länkar till presentationerna och videorna av föreläsningarna och evenemangen.

Nästa år planeras DebConf22 att hållas i Prizren, Kosovo, i juli 2022.

DebConf arbetar för en säker och välkomnande miljö för alla deltagare. Under konferensen finns flera grupper (Front desk, välkomnandegruppen och gemenskapsgruppen) tillgängliga för att hjälpa till så att deltagare får den bästa erfarenheten som är möjlig under konferensen, och hittar lösningar på alla eventuella problem. Se webbsidan för förhållningsregler på webbplatsen för DebConf21 för ytterligare detaljer om detta.

Debian tackar för åtagandet från flera sponsorer för deras stöd för DebConf21, speciellt våra platinasponsorer: Lenovo, Infomaniak, Roche, Amazon Web Services (AWS) och Google.

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett fullständigt fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till ett av världens största och mest inflytelserika öppen källkodsprojekt. Tusentals frivilliga från hela världen arbetar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk och med stöd för en mängd datortyper, kallar Debian sig självt för det universella operativsystemet.

Om DebConf

DebConf är Debianprojektets utvecklarkonferens. Utöver ett fullt schema med tekniska, sociala och policyföreläsningar, ger DebConf en möjlighet för utvecklare, bidragslämnare och andra intresserade att mötas personligen och jobba närmare tillsammans. Det har ägt rum årligen sedan 2000 på så vitt skilda platser som Scotland, Argentina, Bosnien och Hercegovina. Mer information om DebConf finns tillgänglig på https://debconf.org.

Om Lenovo

Som en global teknologiledare som tillverkar en bredd av anslutna produkter, inklusive mobiltelefoner, plattor, PCs och arbetsstationer så väl som AR/VR-enheter, smarta hem-/kontors-, och datacenterlösningar, förstår Lenovo hur kritiskt det är med öppna system och plattformar för en ansluten värld.

Om Infomaniak

Infomaniak är Schweiz störa webbhostingföretag, som även erbjuder backup- och lagringstjänster, lösningar för organisatörer av evenemang, live-streaming och video on demand-tjänster. De äger sina datacenter själva och alla element som är kritiska för tjänsternas funktionalitet och produkter som tillhandahålls av företaget (både mjukvara och hårdvara).

Om Roche

Roche är en stor internationell läkemedelsleverantör och ett forskningsföretag som ägnar sig åt personlig hälsovård. Mer än 100000 anställda över hela jorden arbetar för att lösa några av dom största utmaningarna för mänskligheten med hjälp av vetenskap och teknologi. Roche är starkt engagerad i offentligt finansierade samarbetsprojekt inom forskning med andra industriella och akademiska parner och har stött DebConf sedan 2017.

Om Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services (AWS) är en av världens mest omfattande och brett antagna molnplattform, som erbjuder över 175 fullt utrustade tjänster från datacenter globalt (i 77 tillgänglighetszoner inom 24 geografiska regioner). AWS-kunder inkluderar de snabbast växande start-ups, de största företagsjättarna och ledande myndigheter.

Om Google

Google är ett av världens största teknologiföretag, som tillhandahåller en bredd av Internet-relaterade tjänster och produkter så som online-reklamteknologier, sökning, molnplattformar, mjukvara, och hårdvara.

Google har stött Debian genom att sponsra DebConf under mer än tio år, och är även en Debianpartner som sponsrar delar av Salsa's continuous integration-infrastruktur inom Google Cloud-plattformen.

Kontaktinformation

För ytterligare information vänligen besök DebConf20s webbplats på https://debconf20.debconf.org/ eller skicka e-post till <press@debian.org>.