Επικαιροποίηση του Debian 11: κυκλοφόρησε η έκδοση 11.1

09 Οκτωβρίου 2021

Το Σχέδιο Debian είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρώτη επικαιροποίηση της σταθερής διανομής του 11 (με την κωδική ονομασία bullseye). Αυτή η σημειακή έκδοση προσθέτει κυρίως διορθώσεις για ζητήματα ασφαλείας, μαζί με μερικές προσαρμογές για σοβαρά προβλήματα. Οι προειδοποιήσεις ασφαλείας έχουν ήδη δημοσιευτεί ξεχωριστά και με σχετικές αναφορές όπου αυτές είναι διαθέσιμες.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι μια σημειακή έκδοση δεν συνιστά μια καινούρια κυκλοφορία του Debian 11 αλλά επικαιροποιεί μόνο μερικά από τα συμπεριλαμβανόμενα πακέτα. Δεν υπάρχει ανάγκη να πετάξετε παλιά μέσα της έκδοσης bullseye. Μετά την εγκατάσταση, τα πακέτα μπορούν να αναβαθμιστούν στις τρέχουσες εκδόσεις τους χρησιμοποιώντας έναν ενημερωμένο καθρέφτη του Debian.

Όσοι/ες εγκαθιστούν συχνά επικαιροποιήσεις από τον ιστότοπο security.debian.org δεν θα χρειαστεί να αναβαθμίσουν πολλά πακέτα, και οι περισσότερες τέτοιες αναβαθμίσεις συμπεριλαμβάνονται στην σημειακή αυτή έκδοση.

Νέες εικόνες εγκατάστασης θα είναι σύντομα διαθέσιμες στις συνηθισμένες τοποθεσίες.

Η αναβάθμιση μιας υπάρχουσας εγκατάστασης σε αυτή την επικαιροποιημένη έκδοση μπορεί να επιιτευχθεί υποδεικνύοντας στο σύστημα διαχείρισης πακέτων έναν από τους αρκετούς HTTP καθρέφτες του Debian. Μια εμπεριστατωμένη λίστα των καθρεφτών αυτών είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο:

https://www.debian.org/mirror/list

Διάφορες διορθώσεις σφαλμάτων

Αυτή η επικαιροποίηση της σταθερής διανομής προσθέτει μερικές σημαντικές διορθώσεις στα ακόλουθα πακέτα:

Πακέτο Αιτία
apr Prevent out-of-bounds array dereference
atftp Fix buffer overflow [CVE-2021-41054]
automysqlbackup Fix crash when using LATEST=yes
base-files Update for the 11.1 point release
clamav New upstream stable release; fix clamdscan segfaults when --fdpass and --multipass are used together with ExcludePath
cloud-init Avoid duplicate includedir in /etc/sudoers
cyrus-imapd Fix denial-of-service issue [CVE-2021-33582]
dazzdb Fix a use-after-free in DBstats
debian-edu-config debian-edu-ltsp-install: extend main server related exclude list; add slapd and xrdp-sesman to the list of masked services
debian-installer Rebuild against proposed updates; update Linux ABI to 5.10.0-9; use udebs from proposed-updates
debian-installer-netboot-images Rebuild against proposed-updates; use udebs from proposed-updates and stable; use xz-compressed Packages files
detox Fix handling of large files
devscripts Make the --bpo option target bullseye-backports
dlt-viewer Add missing qdlt/qdlt*.h header files to dev package
dpdk New upstream stable release
fetchmail Fix segmentation fault and security regression
flatpak New upstream stable release; don't inherit an unusual $XDG_RUNTIME_DIR setting into the sandbox
freeradius Fix thread crash and sample configuration
galera-3 New upstream stable release
galera-4 New upstream stable release; solve circular Conflicts with galera-3 by no longer providing a virtual galera package
glewlwyd Fix possible buffer overflow during FIDO2 signature validation in webauthn registration [CVE-2021-40818]
glibc Restart openssh-server even if it has been deconfigured during the upgrade; fix text fallback when debconf is unusable
gnome-maps New upstream stable release; fix a crash when starting up with last-used map type being aerial, and no aerial tile definition is found; don't sometimes write broken last view position on exit; fix hang when dragging around route markers
gnome-shell New upstream stable release; fix freeze after cancelling (some) system-modal dialogs; fix word suggestions in on-screen keyboard; fix crashes
hdf5 Adjust package dependencies to improve upgrade paths from older releases
iotop-c Properly handle UTF-8 process names
jailkit Fix creation of jails that need to use /dev; fix library presence check
java-atk-wrapper Also use dbus to detect accessibility being enabled
krb5 Fix KDC null dereference crash on FAST request with no server field [CVE-2021-37750]; fix memory leak in krb5_gss_inquire_cred
libavif Use correct libdir in libavif.pc pkgconfig file
libbluray Switch to embedded libasm; the version from libasm-java is too new
libdatetime-timezone-perl New upstream stable release; update DST rules for Samoa and Jordon; confirmation of no leap second on 2021-12-31
libslirp Fix multiple buffer overflow issues [CVE-2021-3592 CVE-2021-3593 CVE-2021-3594 CVE-2021-3595]
linux New upstream stable release; increase ABI to 9; [rt] Update to 5.10.65-rt53; [mipsel] bpf, mips: Validate conditional branch offsets [CVE-2021-38300]
linux-signed-amd64 New upstream stable release; increase ABI to 9; [rt] Update to 5.10.65-rt53; [mipsel] bpf, mips: Validate conditional branch offsets [CVE-2021-38300]
linux-signed-arm64 New upstream stable release; increase ABI to 9; [rt] Update to 5.10.65-rt53; [mipsel] bpf, mips: Validate conditional branch offsets [CVE-2021-38300]
linux-signed-i386 New upstream stable release; increase ABI to 9; [rt] Update to 5.10.65-rt53; [mipsel] bpf, mips: Validate conditional branch offsets [CVE-2021-38300]
mariadb-10.5 New upstream stable release; security fixes [CVE-2021-2372 CVE-2021-2389]
mbrola Fix end of file detection
modsecurity-crs Fix request body bypass issue [CVE-2021-35368]
mtr Fix regression in JSON output
mutter New upstream stable release; kms: Improve handling of common video modes that might exceed the possible bandwidth; ensure valid window texture size after viewport changes
nautilus Avoid opening multiple selected files in multiple application instances; don't save window size and position when tiled; fix some memory leaks; update translations
node-ansi-regex Fix regular expression-based denial of service issue [CVE-2021-3807]
node-axios Fix regular expression-based denial of service issue [CVE-2021-3749]
node-object-path Fix prototype pollution issues [CVE-2021-23434 CVE-2021-3805]
node-prismjs Fix regular expression-based denial of service issue [CVE-2021-3801]
node-set-value Fix prototype pollution [CVE-2021-23440]
node-tar Remove non-directory paths from the directory cache [CVE-2021-32803]; strip absolute paths more comprehensively [CVE-2021-32804]
osmcoastline Fix projections other than WGS84
osmpbf Rebuild against protobuf 3.12.4
pam Fix syntax error in libpam0g.postinst when a systemd unit fails
perl Security update; fix a regular expression memory leak
pglogical Update for PostgreSQL 13.4 snapshot handling fixes
pmdk Fix missing barriers after non-temporal memcpy
postgresql-13 New upstream stable release; fix mis-planning of repeated application of a projection step [CVE-2021-3677]; disallow SSL renegotiation more completely
proftpd-dfsg Fix mod_radius leaks memory contents to radius server and sftp connection aborts with Corrupted MAC on input; skip escaping of already-escaped SQL text
pyx3 Fix horizontal font alignment issue with texlive 2020
reportbug Update suite names following bullseye release
request-tracker4 Fix login timing side-channel attack issue [CVE-2021-38562]
rhonabwy Fix JWE CBC tag computation and JWS alg:none signature verification
rpki-trust-anchors Add HTTPS URL to the LACNIC TAL
rsync Re-add --copy-devices; fix regression in --delay-updates; fix edge case in --mkpath; fix rsync-ssl; fix --sparce and --inplace; update options available to rrsync; documentation fixes
ruby-rqrcode-rails3 Fix for ruby-rqrcode 1.0 compatibility
sabnzbdplus Prevent directory escape in renamer function [CVE-2021-29488]
shellcheck Fix rendering of long options in manpage
shiro Fix authentication bypass issues [CVE-2020-1957 CVE-2020-11989 CVE-2020-13933 CVE-2020-17510]; update Spring Framework compatibility patch; support Guice 4
speech-dispatcher Fix setting of voice name for the generic module
telegram-desktop Avoid crash when auto-delete is enabled
termshark Include themes in package
tmux Fix a race condition which results in the config not being loaded if several clients are interacting with the server while it's initializing
txt2man Fix regression in handling display blocks
tzdata Update DST rules for Samoa and Jordan; confirm the absence of a leap second on 2021-12-31
ublock-origin New upstream stable release; fix denial of service issue [CVE-2021-36773]
ulfius Ensure memory is initialised before use [CVE-2021-40540]

Επικαιροποιήσεις Ασφαλείας

Η παρούσα επικαιροποιημένη έκδοση προσθέτει τις ακόλουθες αναβαθμίσεις ασφαλείας στην σταθερή διανομή. Η Ομάδα ασφαλείας έχει ήδη κυκλοφορήσει προειδοποιήσεις για κάθε μια από αυτές τις επικαιροποιήσεις:

ID Προειδοποίησης Πακέτο
DSA-4959 thunderbird
DSA-4960 haproxy
DSA-4961 tor
DSA-4962 ledgersmb
DSA-4963 openssl
DSA-4964 grilo
DSA-4965 libssh
DSA-4966 gpac
DSA-4967 squashfs-tools
DSA-4968 haproxy
DSA-4969 firefox-esr
DSA-4970 postorius
DSA-4971 ntfs-3g
DSA-4972 ghostscript
DSA-4973 thunderbird
DSA-4974 nextcloud-desktop
DSA-4975 webkit2gtk
DSA-4976 wpewebkit
DSA-4977 xen
DSA-4978 linux-signed-amd64
DSA-4978 linux-signed-arm64
DSA-4978 linux-signed-i386
DSA-4978 linux
DSA-4979 mediawiki

Στη διάρκεια των τελικών σταδίων του "παγώματος" της έκδοσης bullseye, μερικές επικαιροποιήσεις κυκλοφόρησαν μέσω της αρχειοθήκης ασφαλείας αλλά χωρίς μια συνοδευτική προειδοποίηση ασφαλείας (DSA). Οι επικαιροποιήσεις αυτές αναφέρονται λεπτομερώς στη συνέχεια.

Πακέτο Αιτία
apache2 Fix mod_proxy HTTP2 request line injection [CVE-2021-33193]
btrbk Fix arbitrary code execution issue [CVE-2021-38173]
c-ares Fix missing input validation on hostnames returned by DNS servers [CVE-2021-3672]
exiv2 Fix overflow issues [CVE-2021-29457 CVE-2021-31292]
firefox-esr New upstream stable release [CVE-2021-29980 CVE-2021-29984 CVE-2021-29985 CVE-2021-29986 CVE-2021-29988 CVE-2021-29989]
libencode-perl Encode: mitigate @INC pollution when loading ConfigLocal [CVE-2021-36770]
libspf2 spf_compile.c: Correct size of ds_avail [CVE-2021-20314]; fix reverse macro modifier
lynx Fix leakage of credentials if SNI was used together with a URL containing credentials [CVE-2021-38165]
nodejs New upstream stable release; fix use after free issue [CVE-2021-22930]
tomcat9 Fix authentication bypass issue [CVE-2021-30640] and request smuggling issue [CVE-2021-33037]
xmlgraphics-commons Fix server side request forgery issue [CVE-2020-11988]

Εγκαταστάτης του Debian

Ο εγκαταστάτης έχει επικαιροποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει τις διορθώσεις που έχουν ενσωματωθεί στην σταθερή διανομή από αυτή την σημειακή έκδοση.

URLs

Οι πλήρεις λίστες πακέτων που έχουν αλλάξει με αυτή την επικαροποιημένη αναβάθμιση:

https://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/ChangeLog

Η τρέχουσα σταθερή διανομή:

https://deb.debian.org/debian/dists/stable/

Προτεινόμενες επικαιροποιήσεις στην σταθερή διανομή:

https://deb.debian.org/debian/dists/proposed-updates

πληροφορίες για την σταθερή διανομή (σημειώσεις της έκδοσης, παροράματα κλπ.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Ανακοινώσεις ασφαλείας και πληροφορίες:

https://www.debian.org/security/

Σχετικά με το Debian

Το Σχέδιο Debian είναι μια ένωση προγραμματιστ(ρι)ών Ελεύθερου Λογισμικού που προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και τις προσπάθειές τους με σκοπό την παραγωγή του πλήρως ελεύθερου λειτουργικού συστήματος Debian.

Πληροοφορίες επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του Debian στον ιστότοπο https://www.debian.org/, ή στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση <press@debian.org>, ή επικοινωνήστε με τον ομάδα της σταθερής έκδοσης στην διεύθυνση <debian-release@lists.debian.org>.