Debian 12 Bookworm utgiven

10 juni 2023

Efter 1 år, 9 månader och 28 dagars utveckling presenterar Debianprojektet stolt sin nya stabila utgåva 12 (med kodnamnet Bookworm).

Bookworm kommer att stödjas under de kommande 5 åren tack vare gemensamt arbete mellan Debians säkerhetsgrupp och gruppen för Debians långtidsstöd.

Efter 2022 års allmänna beslut om icke-fri fastprogramvara, har vi introducerat en ny arkivdel som gör det möjligt att separera icke-fri fastprogramvara från andra icke-fria paket:

De flesta paket i non-free firmware har flyttats från non-free till non-free-firmware. Denna uppdelning gör det möjligt att bygga en mängd olika officiella installationsavbildningar.

Debian 12 Bookworm släpps med många skrivbordmiljöer som:

Denna utgåva innehåller mer än 11089 nya paket vilket ger en total på 64419 paket, medan över 6296 paket har tagits bort eftersom de sågs som obsoleta. 43254 paket har uppdaterats i denna utgåva. Totala diskanvändningen för Bookworm är 365,016,420 kB (365 GB), och detta motsvarar 1,341,564,204 rader kod.

Bookworm har flera översatta man-sidor än någonsin tack vare våra översättare som har gjort man-sidor tillgängliga i flera språk så som: tjeckiska, danska, grekiska, finska, indonesiska, makedonska, norska (bokmål), ryska, serbiska, svenska, ukrainska och vietnamesiska. Samtliga systemd-man-sidor finns nu tillgängliga på tyska.

Debian Med-blandningen introducerar ett nytt paket: shiny-server som förenklar vetenskapliga webbapplikationer med hjälp av R. Vi har använt våra ansträngningar för att tillhandahålla stöd för Continuous Integration för paket från Debian Med-gruppen. Installera metapaketen vid version 3.8.x för Debian Bookworm.

Debian Astro-blandningen fortsätter att tillhandahålla en enkel lösning för professionella astronomer, entusiaster och hobbyister med uppdateringar till nästan alla versioner av mjukvarupaketen i blandningen. astap och planetary-system-stacker hjälper till med bildstapling och astrometrilösning. Även openvlbi, öppen-källkodskorrelatorn inkluderas nu.

Stöd för Secure Boot på ARM64 har återintroducerats - användare av UEFI-kapabel ARM64-hårdvara kan starta med Secure Boot-läge aktiverat för att dra full nytta av säkerhetsfunktionen.

Debian 12 Bookworm inkluderar flera uppdaterade mjukvarupaket (mer än 67% av alla paket från föregående utgåva), så som:

Med detta breda urval av paket och dess traditionellt breda arkitektursstöd, håller sig Debian till sitt mål att vara det universella operativsystemet. Det passar många olika användningsområden: från skrivbordssystem till laptops; från utvecklingsservrar till klustersystem; och för databaser, webb, eller lagringsservrar. På samma gång säkerställer ytterligare kvalitetssäkringsinsatser, så som automatiska installations- och uppgraderingstester för alla paket i Debians arkiv, att Bookworm uppfyller de höga förväntningarna som användare har på en stabil Debianutgåva.

Totalt nio arkitekturer stöds officiellt i Bookworm:

32-bitars PC (i386) stödjer inte längre några i586-processorer, minimumkravet för processorer är i686. Om din maskin inte är kompatibel med detta krav rekommenderas att du stannar på Bullseye för den kvarvarande tiden av dess supportcykel.

Debians molngrupp publicerar Bookworm för flera molntjänster:

genericcloud-avbildningen ska kunna köras i vilken virtualiserad miljö som helst, och det finns även en nocloud-avbildning som är användbar för att testa byggprocessen.

GRUB-paket kommer som standard inte längre köra os-prober för andra operativsystem.

Mellan utgåvor har tekniska kommittèn beslutat att Debian Bookworm ska stödja endast root-filsystemlayout med sammanslagen-usr, och därmed överge stöd för icke-sammanslagen-usr layout. För system som installerats som Buster eller Bullseye kommer det inte att ske några skillnader i filsystemet, men system som använder den äldre layouten kommer att konverteras under uppgraderingen.

Vill du prova?

Om du helt enkelt vill testa Debian 12 Bookworm utan att installera det, kan du använda en av de tillgängliga live-avbildningarna som laddar och kör det fullständiga operativsystemet i ett skrivskyddat läge i din dators minne.

Dessa live-avbildningar tillhandahålls för arkitekturerna amd64 och i386 och finns tillgängliga för DVD-skivor, USB-minnen och nätverksstart-setups. Användaren kan välja mellan olika skrivbordsmiljöer att testa: GNOME, KDE Plasma, LXDE, LXQt, MATE och Xfce. Debian Live Bookworm har en standardliveavbildning, så det är även möjligt att prova ett bassystem av Debian utan något grafiskt användargränssnitt.

Om du trivs med operativsystemet har du alternativet att installera från live-avbildningen till din dators hårddisk. Live-avbildningen inkluderar den oberoende Calamares-installeraren så väl som den vanliga Debian-installeraren. Ytterligare information finns tillgänglig i versionsfakta samt avsnittet för liveinstallationsavbildningar på Debians webbplats.

För att installera Debian 12 Bookworm direkt på din dators lagringsenhet kan du välja mellan ett antal olika typer av installationsmedia att hämta så som Blu-ray, DVD, CD, USB-minne, eller via en nätverksanslutning. Se installationsguiden för ytterligare detaljer.

Debian kan nu installeras i 78 språk, med de flesta av dem tillgängliga med både text-baserat och grafiskt användargränssnitt.

Installationsavbildningar kan hämtas redan nu via bittorrent (den rekommenderade metoden), jigdo, or HTTP; se Debian på CD för ytterligare information. Bookworm kommer snart att även finnas tillgängligt på fysisk DVD, CD-ROM och Blu-ray Disc från ett antal försäljare.

Uppgradera Debian

Uppgraderingar till Debian 12 Bookworm från den föregående utgåvan Debian 11 Bullseye hanteras automatiskt av pakethanteringsverktyget APT för de flesta konfigurationer.

Före du uppgraderar ditt system rekommenderas det starkt att du gör en fullständig backup, eller åtminstone att du gör backup på sådan data eller konfigurationsinformation som du inte kan kosta på dig att förlora. Uppgraderingsverktygen och processen är pålitlig, men ett hårdvarufel mitt i en uppgradering kan resultera i ett allvarligt skadat system. De främsta sakerna som du bör göra backup på är innehållet i /etc, /var/lib/dpkg, /var/lib/apt/extended_states och utdata från: $ dpkg --get-selections '*' # (the quotes are important)

Vi välkomnar all information från användare relaterat till upgradering från Bullseye till Bookworm. Vänligen dela information genom att rapportera ett fel i Debians felspårningsystem och använd paketet upgrade-reports med dina resultat.

Det har skett en hel del utveckling i Debianinstalleraren vilket resulterar i förbättrat hårdvarustöd och andra funktioner så som rättningar till grafiskt stöd på UTM, rättningar till GRUBs typsnittsladdare, borttagning av den långa vänteperioden vid slutet av installationsprocessen, och rättningar till detekteringen av BIOS-bootbara system. Denna version av Debianinstalleraren kan aktivera icke-fri-fastprogramvara följdaktligen.

Paketet ntp har ersatts av paketet ntpsec, med standard systemklocktjänsten som nu är systemd-timesyncd, medan det fortfarande finns stöd även för chrony och openntpd.

Eftersom icke-fri fastprogramvara flyttades till sin egen komponent i arkivet, om du har icke-fri fastprogramvara installerad, rekommenderas det att lägga till non-free-firmware till din APT sources-list.

Det rekommenderas att ta bort inlägg för bullseye-backports från dina APT källlistefiler före uppgraderingen, och överväg att lägga till bookworm-backports efter.

För Bookworm är säkerhetssviten namngiven bookworm-security och användare bör anpassa sina APT-källliste-filer därefter vid uppgradering. Om din APT-konfiguration även innefattar fastnålning eller APT::Default-Release, är det troligt att det kräver justeringar för att tillåta uppgradering av paket till den nya stabila utgåvan, vänligen överväg att inaktivera APT-fastnålning.

OpenLDAP 2.5-uppgraderingen innehåller några inkompatibla ändringar som kan kräva manuella ingrepp, beroende på konfiguration kan slapd-tjänsten förbli stoppad efter uppgraderingen tills nya konfigurationsuppdateringar har slutförts.

Det nya paketet systemd-resolved kommer inte att installeras automatiskt vid uppgraderingar eftersom det har delats upp i ett separat paket. Om du använder systemtjänsten systemd-resolved, vänligen installera det nya paketet för hand efter uppgraderingen, och notera att DNS-uppslagning inte fungerar förrän tjänsten är tillgänglig på systemet.

Det finns några ändringar till systemloggning, paketet rsyslog behövs inte på de flesta system och installeras därmed inte heller som standard. Användare kan byta till journalctl eller använda "högprecisionstidsstämplar" som rsyslog numer använder.

Möjliga problem under uppgraderingen inkluderar Conflicts eller Pre-Depends-loopar kan lösas genom att ta bort och eliminera vissa paket eller tvinga om-installation av andra paket. Ytterligare problem är "Kunde inte utföra omedelbar konfiguration ..."-fel för vilka man måste behålla både bullseye (som precis togs bort) och bookworm (som precis lades till) i APTs källlistefil, och filkonflikter som kan kräva att man använder funktionaliteten att tvinga bort paket. Som nämnts är säkerhetskopiering av systemet nyckeln till en smidig uppgradering om några ogynnsamma fel uppstår.

Det finns några paket där Debian inte kan lova att tillhandahålla minimala bakåtanpassningar av säkerhetsfixar, vänligen se Begränsningar av säkerhetsstöd.

Som alltid kan Debiansystem uppgraderas smärtfritt, på plats, utan något påtvingat stillestånd, men det rekommenderas starkt att läsa versionsfakta så väl som installationsguiden för möjliga problem, och för detaljerade instruktioner om installationen och uppgradering. Versionsfakta kommer att förbättras och översättas till ytterligare språk under veckorna efter utgåvan.

Om Debian

Debian är ett fritt operativsystem, utvecklat av tusentals frivilliga från hela världen som samarbetar via Internet. Debian-projektets styrkor är dess volontärbas, dess hängivenhet till Debians Sociala kontrakt och fri mjukvara, och dess åtagande att tillhandahålla det bästa operativsystemet möjligt. Denna nya utgåva är ytterligare ett viktigt steg i denna riktning.

Kontaktinformation

För ytterligare information, var vänlig besök Debians webbsidor på https://www.debian.org/ eller skicka e-post (på engelska) till <press@debian.org>.