Пресата за Дебиан

Проектът достигна размер обуславящ обществен поглед и важност, така че не може да бъде игнориран от компютърните списания и други медии. Проектът или дистрибуцията бяха споменати няколко пъти тук:

Linux Distributions Compared - Debian GNU/Linux 2.0, 09 Февруари 1999
32bitsonline, за целия свят
LinuxPlanet Debian GNU/Linux 2.1 Review, 19 Май 1999
LinuxPlanet, за целия свят
France Télécom Paris: des intranet sous Debian GNU/Linux, 02 Септември 1999
Alcôve, France
Debian GNU/Linux powers eBay's wireless application server, 10 Октомври 1999
Workspot, United States
Debian Linux Project Goes Commercial, 13 Октомври 1999
E-Commerce Times, United States
VA Linux To Help Bring Debian Package To Consumers, 03 Декември 1999
E-Commerce Times, United States

Забележка

Ако откриете новина в медиите, засягаща Дебиан и тази новина не е спомената тук, ще ви бъдем много задължени ако ни съобщите на адрес joey@debian.org, за да можем да я добавим тук.