Debian en la premsa

El projecte ha aconseguit una certa mida, amb una certa visibilitat i importància que no ha estat pas ignorada per les revistes d'ordinadors i premsa diversa. El qual ha provocat que el projecte o la distribució s'hagi mencionat diverses vegades.

Linux Distributions Compared - Debian GNU/Linux 2.0, 9 de febrer de 1999
32bitsonline, global
LinuxPlanet Debian GNU/Linux 2.1 Review, 19 de maig de 1999
LinuxPlanet, global
France Télécom Paris: des intranet sous Debian GNU/Linux, 2 de setembre de 1999
Alcôve, France
Debian GNU/Linux powers eBay's wireless application server, 10 d'octubre de 1999
Workspot, United States
Debian Linux Project Goes Commercial, 13 d'octubre de 1999
E-Commerce Times, United States
VA Linux To Help Bring Debian Package To Consumers, 3 de desembre de 1999
E-Commerce Times, United States

Notificació

Si us trobeu amb que es fa menció de Debian en la premsa i que aquest element encara no està llistat aquí, apreciaríem si ens contactéssiu a joey@debian.org per tal d'afegir-ho aquí.