Пресата за Дебиан

Проектът достигна размер обуславящ обществен поглед и важност, така че не може да бъде игнориран от компютърните списания и други медии. Проектът или дистрибуцията бяха споменати няколко пъти тук:

Developers tardy on Debian election, 29 Март 2005
ZDNet Australia, за целия свят
Debian leaders: Faster release cycle required, 18 Март 2005
ZDNet Australia, за целия свят
Debian drops mainframe, Sparc development, 14 Март 2005
The Register, United Kingdom
The Debian Delay: Is Sarge MIA?, 03 Март 2005
Linux Planet, за целия свят
Hard- und Software für kompakte Linux-Server, 04 Февруари 2005
c't, Germany

Забележка

Ако откриете новина в медиите, засягаща Дебиан и тази новина не е спомената тук, ще ви бъдем много задължени ако ни съобщите на адрес joey@debian.org, за да можем да я добавим тук.