Debian en la premsa

El projecte ha aconseguit una certa mida, amb una certa visibilitat i importància que no ha estat pas ignorada per les revistes d'ordinadors i premsa diversa. El qual ha provocat que el projecte o la distribució s'hagi mencionat diverses vegades.

Developers tardy on Debian election, 29 de març de 2005
ZDNet Australia, global
Debian leaders: Faster release cycle required, 18 de març de 2005
ZDNet Australia, global
Debian drops mainframe, Sparc development, 14 de març de 2005
The Register, United Kingdom
The Debian Delay: Is Sarge MIA?, 3 de març de 2005
Linux Planet, global
Hard- und Software für kompakte Linux-Server, 4 de febrer de 2005
c't, Germany

Notificació

Si us trobeu amb que es fa menció de Debian en la premsa i que aquest element encara no està llistat aquí, apreciaríem si ens contactéssiu a joey@debian.org per tal d'afegir-ho aquí.