Debian Weekly News - 8 mars 1999

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Debian 2.1 har släppts, på riktigt den här gången. Släppningen gick rätt smärtfritt, utan några sista-minuten-nödlägen. Mer information finns på den här sidan. Grattis allesammans!

Debianmontern på LinuxWorld-mässan blev stor succé. Vi pratade med ett stort antal personer, rekryterade nya utvecklare, och gav iväg tonvis med gratis cd-skivor, dessutom pratade Wichert med flera företag som är intresserade av Debian, något som bör resultera i pressmeddelanden.

Empeg-bil-mp3-spelaren kör Debian och fanns i vår monter på LinuxWorld. Enheten genererade mycket intresse, bland annat denna artikel i Wired. Men som vanligt får media aldrig till det ordentligt: ”Empegspelaren visas baktill i Debianmontern, och kör företagets Linuxdistribution.” (Den var i främre delen och i mitten av montern, och självklart är Debian inte ett företag.)

Dessutom fick vår monter ett eftertraktat pris från Slashdot, för högsta elektromagnetiska fält i en monter. ”Jag tror de har 38 datorer, en empeg, och fler nördar än jag trodde var möjligt på en yta av 10×10 (fot?). På nästa mässa tror jag att de måste bygga hyllor och stapla dem på varandra.

Linux Weekly News använde vårt monter för att skriva LWN den 4 mars. Deras kommentarer på montern: ”Way back [...] was ’the ghetto,’ where the likes of the Free Software Foundation, Debian, Slashdot, and others hung out. Fortunately, lots of people found their way back there; the Debian booth, for example, has been generally unapproachable. [...] the Debian folks at LinuxWorld have been great, providing a nice place for Liz to stash and recharge her laptop. It's been fun getting to meet so many of you!” Trevligt att träffa er också...

Flera Debianpersoner träffades på middag onsdagen efter mässan, 22 personer var där totalt, till och med Bruce Perens var där.

Som om det ovan inte var nog med information om LinuxWorld, så finns bilder på Debianfolk på evenemanget med tillhörande bildtexter här. Dessutom finns sammanfattningar av dag 1 och dag 2.

Sporrade av att utgivningsdatumet gled förra veckan finns här några tankar om hantering av utgivning av Debian, skrivna av Richard Braakman. Förutom att föreslå ett antal ändringar av hur ansvar delegeras för nya versioner, och saker som bör vara klara innan en ny version kan frysas, föreslår han en utvecklingstid på flera månader, och en kort frystid på två eller tre veckor. Det kan vara värt att tänka på inför Potato. Dessutom finns en sammanfattning över tidigare diskussioner inom detta ämne här, skriven av Brandon Mitchell.

Ian Jackson arbetar åter på dpkg, bland annat genom att lägga in alla ändringar som gjorts på NMU under det senaste året. Hans CVS-träd för dpkg finns på VA.

Sändlistan debian-java diskuterar speciella riktlinjer för Javaspråket. Målet är att skriva riktlinjer (av vilka två utkast har presenterats) för paketering av Javakompilatorer, virtuella Javamaskiner, och program skrivna i Java. Alla Javaprogrammerare eller -paketerare är välkomna att delta och komma med råd.

Ben Collins rapporterar att versionen av PAM i potato nu fungerar korrekt, efter att ha rättat ett femtiotal fel. Integrerandet av PAM i Debian kan påverka många olika paket (ftp, telnet, ssh, xdm, osv.) vilka kan använda denna metod för sin autenticiering. På grund av detta har han föreslagit en sändlista för utvecklare vars paket kan behöva integreras med PAM.

Ett förslag att göra ”programvara som bör paketeras”-delen av WNPP en separat entitet lades nyligen fram, och har fått positiv respons. Den nya kreationen kommer mer likna en sökbar och bläddringsbar databas.

PC Magazine recenserade flera Linuxdistributioner, bland annat Debian. Den är kort och lite grov, men det finns mycket sanning i den. Recensioner skrivna av utomstående är ett bra sätt att hitta problem som lätt glöms bort när man använt produkten under flera år.

Visst arbete har skett på GNOME 1.0. En testarea har satts upp för de som vill göra slag i saken och installera det nu.

För finska användare och utvecklare: ett möte kommer kommer att hållas i Finland kommande veckohelg. Läs kungörelsen (på finska) för vidare information.

Den enda säkerhetsnyheten denna väcka är att ytterligare ett buffertspill rättades till i super.

Nya paket som lagts till Debian denna vecka är bland andra:

Uppföljningar till tidigare nyheter:

Tack till veckans bidragslämnare: Michael Dahlberg, Randolph Chung, Brandon Mitchell och Stephane Bortzmeyer.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.