Debian Weekly News - 22 mars 1999

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare. Veckan har dominerats av ett fåtal långa trådar med oklara slutsatser, så det finns inte så mycket att rapportera om denna vecka.

En av de viktigaste sakerna som hänt under veckan är egentligen inte Debianrelaterat, men projektet intresserade sig för det, såsom varande DFSGs och öppen källkodsdefinitionens väktare. Apple har släppt Mac OS X Servers stomme under Apple Public Source License. Deras frågor-och-svar-dokument påstår att ”Open Source Initiative har kommit fram till att Apple Public Source License faller inom Open Source-definitionen”. Olyckligtvis följer licensen inte DFSG två punkter. Bruce Perens, Wichert Akkerman och Ian Jackson svarade på detta med ett gemensamt uttalande, vilket informerade om problemet och bad Apple fixa till sin licens, något som avvisades av Eric Raymond och OSI. För att göra läget ännu mer oklart klev RMS in i debatten med fler skäl till varför licensen inte är fri.

Alla Debianutvecklare kan nu få två gratis Debian 2.1-cd-skivor från Linux Central. Det enda du behöver göra är att skicka ett PGP-signerat e-postmeddelande. Detaljer finns här.

Richard Braakman har ersatt Brian White som vår ansvarige för utgivning. Kungörelsen innehåller en sammanfattning av rättigheter och skyldigheter.

Wichert Akkerman har släppt version 6 av sin konfigurationshanteringsspecifikation.

Ian Jackson föreslog att stänga debian-devel så att bara registrerade utvecklare kan posta dit, något som skulle kunna halvera listans volym. De flesta är överrens om att debian-devel har alldeles för stor volym, men är oense med Ians analys om att det är icke-utvecklare som är problemet – och flera andra idéer om hur problemet ska lösas finns.

Ian föreslog också ”... en ny prioritetsnivå som delar upp Optional, så att de flesta vill installera alla paket i den bättre halvan av gamla Optional.” Idén emottogs med stor entusiasm, men frågan är vem som ska bedöma prioriteten så att folk reagerar på det sätt som önskas.

När hör ett dokument till Debian? Insändandet av ”The Anarchist FAQ” som ett Debianpaket förde fram denna fråga. Åsikterna går isär, vissa tycker att Debian bara bör innehålla paket som är datorrelaterade, eller paket som bible-kjv vilket har ett speciellt program som hanterar dem, medan andra tycker att det är ett tillräckligt kriterium att en utvecklare känner att dokumentet är viktigt nog att paketera. En mycket lång tråd kom att utvecklas från detta, med sin början här.

Steve McIntyre organiserar en Debianträff i Storbritannien, något det verkar finnas stort intresse för. En annan möjlig träff kan ske i Tyskland någonstans mellan idag och den 26:e.

Nya paket som lagts till Debian denna vecka är bland andra:


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.