Debian Weekly News - 19 april 1999

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Omröstningen om licensen för Debians logotyp har påbörjats. Omröstningen innefattar även hur många logotyper som kommer att användas, antingen en eller två. För detaljer om valmöjligheterna, se omröstningskungörelsen och rösta sedan. Naturligtvis är det bara utvecklare som kan rösta.

Enligt en artikel på news.com kommer Corel att släppa en Debianvariant. ”Corel kommer att basera en Linuxprodukt [..] på Debians version av Linux.” Corel verkar vara intresserade att förenkla Debians installation och användning, och samdistribuera det tillsammans med WordPerfect och annan Corelprogramvara. De planerar att släppa en betaversion i augusti. Debian har ännu inte avgivit någon officiell kommentar.

En intressant utveckling de senaste veckorna har varit att fler artiklar i mainstreampress på nätet refererar och länkar till saker som har sitt ursprung från Debians sändlistor. Exempelvis så finns här en artikel från Salon Magazine, med en länk begravd i mitten till postningen om ”korkade användare” för tre veckor sedan. Och här finns en artikel om Perens/Raymond-problemen med länkar till våra sändlistor, tyvärr så ställer ingen av dem Debian i någon speciellt positiv dager. Andra, mer positiva, referenser till Debian i pressen denna vecka inkluderar några omnämningar i Linux Journal nummer 61, där Debian avslöjas vara den distribution som föredras för en av författarnas PPP-servrar, och för en annans fjärruppgraderbara säkra Internet-gateways.

Arbete påbörjas på ett kinesiskt översättningsprojekt. Några av Debians webbsidor har översatts till kinesiska, och sändlistan debian-chinese har skapats. Översättningsarbetet samordnas av Anthony Wong. Om du vill hjälpa till i projektet, prenumerera på debian-chinese-sändlistan.

Nya paket denna vecka:

Tack till våra bidragslämnare Mike Renfro and Randolph Chung. Detta nummer av Debian Weekly News blev lite kort, och det enda sättet att göra det längre är att just du hjälper till.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.