Debian Weekly News - 3 maj 1999

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Resultaten har kommit för omröstningen om logotyper och licenser. Det kommer att bli två logotyper med olika licenser. Omröstning om själva logotypen sker inom kort.

Den sedan länge efterväntade nya versionen av X har slutligen laddats upp till unstable: Det har skett vissa större förändringar av paketeringen av källkoden, och naturligtvis är det dessutom en ny uppströmsversion av X. Innehållet i GNOME staging area är även det redo för bredare användning och testning, och har kopierats till Incoming.

Bör klienter som enbart kommunicerar med icke-fria servrar placeras i contrib? James Troup tog upp denna tvistefråga när han postade om skäl att inte avvisa ICQ-klienten TiK från Incoming. En stor invändning mot detta är att det skulle innebära att ett program som analyserar freshmeats eller dejanews webbsidor måste hamna i contrib eftersom källkoden som genererar webbplatserna inte är publicerade, och om vi väljer att följa James resonemang måste en hel del programvara flyttas.

Joey Hess har föreslagit omfattande modifieringar av debhelper till version 2.0. Dessa modifieringar kommer att kräva att en miljövariabel sätts för att de ska slås på, så bakåtkompatibiliteten går inte automatiskt förlorad. Målet med förändringen är att göra debhelpers gränssnitt renare, och mer lättlärt. Efter en diskussion är man nästan överens om vilka förändringar som ska göras. Debhelper har fått konkurrens: Yet Another Debianization Aid (YADA), ett program som centraliserar all information som krävs för att bygga ett paket till en enskild fil, liknande en RPM-specfil, tillkännagavs under veckan.

Några problem med Debian Alpha: Att försöka uppgradera Debian Alpha-datorer till glibc 2.1 kommer troligen att få systemet att sluta fungera om inte apt används för uppgraderingen. Dessutom så ger egcs felaktig kod när -O2 används för att optimera.

Nyheterna från Debian Sparc är ljusare: Att uppgradera till glibc 2.1 är inget problem numera, om du har en 2.2.x-kärna, och nya sparcbootdiskar kommer snart att vara klara.

För finnarna: Den 15 maj kommer det hållas ett Debianmöte i Finland.

Joey Hess har börjat posta sammanfattningar av nya förslag till debian-policy-sändlistan veckovis. Den första sammanfattningen finns här.

Nya paket i Debian denna vecka inkluderar följande, och 13 andra paket:

Rättelse:

Tack till Randolph Chung och Christian Meder för bidrag.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.