Debian Weekly News - 17 maj 1999

Välkommen till den tjugonde utgåvan av Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Det verkar som Apple planerar att använda dpkg som pakethanterare i Darwin. ”Debians paketeringssystem har anammats i Darwindistributionen, och bör vara hyfsat enkel att överföra till Mac OS X-server om någon känner för att testa.” Faktum är att du kan hämta dpkg från denna sida på Apple, dock måste du av någon underlig anledning skaffa ett konto för att göra det.

Ytterligare en lång diskussion om uppgraderingen till perl 5.005 har förts. Det finns fortfarande en del förvirring angående hur detta kan genomföras på ett bra sätt, men den ansvarige för paketet tror sig, enligt detta meddelande, ha en genomförbar lösning.

En Debiananvändargrupp har startats i Philadelphia, något som verkar vara en uppåtgående trend. En ytterligare möjlighet att träffa med-Debianter är på den kommande Linux Expo, där Debian planerar att vara närvrande.

Stefan Gybas skrev ett långt meddelande om aktuell status för Linuxconf på Debian. Det har kommit längre än man kan tro, och bör kunna flyttas över från experimentstadiet till unstable snart. Mycket arbete kvarstår dock på att knyta samman de olika delarna till Debian.

Debian JP-projektet arbetar på en stomme för internationalisering av Debian, vilken skulle göra det möjligt att översätta beskrivningsfältet (Description) i paketen. Detaljer finns här (på japanska).

Här finns en ZDNet-artikel om Corel och Debian. Den pendlar mellan det vagt positiva – ”För vissa användare kan Corel bli det företagsansikte som Debian alltid har saknat.”, och det upprörande – ”Corels val kommer helt klart ge Debian en större publik genom att gömma undan en del av Debians politiska dagordning.” Vilken politiska dagordning? Detta följdes upp med ytterligare en artikel, vilken för fram teorin att ”GNU/Linux” i Debians namn kan få oss att tappa våra användare. Än en gång anklagar författaren Debian för att vara politiska: ”de i vår värld som tror på manupulativt språk för politiska ändamål insisterar på termen GNU/Linux”.

Några korta notiser om andra maskinvaruarkitekturer: Nya sparc-bootdiskar är tillgängliga för testning, tack vare Eric Delaunay. Martin Lucina har skrivit en ny TGA-framebufferdrivrutin för Alphorna.

Hjälp sökes:

Servernyheter:

Tack till Katsura S. Yoshio och Christian Meder för bidrag.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.