Debian Weekly News - 31 maj 1999

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Konfigurationshantering, ett sätt att i en databas för senare användning lagra svar på de frågor som uppkommer vid installationen, är en idé som funnits under en lång tid. Detaljerade specifikationer har skrivits, exempelvis av Wichert. Trots detta har det, tills alldeles nyligen, bara förekommit diskussioner och inga implementationer, men nu har två olika, nästan kompletta, konfigurationshanteringssystem dykt upp. Inget av dem är lika kompletta som det ursprungliga förslaget, men de har en viktig fördel: de är ”små hack som faktiskt implementerats”, inte ett ”idealiskt hack som har debatterats i åratal, men aldrig implementerats”.

En artikel om Linux Expo ger ett tydligt intryck av Debians närvaro: ”Debianmontern hade inte ens stolar; alla satt med benen i kors på golvet. Men Debian hade de bästa hattarna och den bästa musiken, och bland de som använde Debianmontern som sin de facto-hemmabas under LinuxExpo fanns flera berömda fri programvaruprogrammerare och -hackare”. Dessutom innehåller artikeln citat från utvecklaren Sean Perry. Den tråkiga sidan av denna artikel är dess diskussion om mässans företagsmässiga karaktär, och marginaliseringen av närvaron av fri programvaru-rörelsen. ”De undangömda och övergivna grupperna på fattigdomens gata var Linux när Linux inte var coolt”.

Detta leder oss till en tråd DWN missade förra veckan, en diskussion om huruvida Debian bör spendera pengar på sådana mässor. De flesta tycker att ett liten monter baktill räcker, så länge det finns massor med gratis cd-skivor att dela ut.

Ett bildspel om Debian är under utveckling. Den första versionen riktar sig mot Linuxnybörjare.

Debian JP-projektet fortsätter att flytta över sina paket till Debian. Här finns en skrämmande lång lista över paket de planerar att lägga till. Det har även sagts till DWN att mandatperioden för Debian JPs styrkommitté har gått ut och att val är på gång.

Nya paket i Debian denna vecka inkluderar följande, och 33 andra paket, många av dem GNOME-relaterade:

KDE och GNOME: Folk som fortfarande använder stable kan hämta uppdaterade paket för samtliga GNOME-paket i unstable, dessutom kan Debian sparc-användare nu hämta inofficiella KDE 1.1.1-paket.

Servernyheter:

Tack till Katsura S. Yoshio och Christian Meder för bidrag.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.