Debian Weekly News - 24 augusti 1999

Välkommen till den 32:a utgåvan av Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Med utgångspunkt i förra veckans problem med bash har ett par stora e-gräl utbrutit angående att göra Debian mindre ömtåligt genom att tillhandahålla statiskt länkade versioner av viktiga binärer. Vissa tycker att Debian bör börja använda dem i stor skala så att systemet blir mer robust, andra håller inte med, eller tycker att de bör tillhandahållas, men bara som extra tillval.

Flertalet säkerhetsbulletiner har postats under veckan, och flera paket har uppdaterats. Skälet till all aktivitet är att säkerhetsgruppen förbereder Debian 2.1r3 för släppning, vilken kommer att innehålla samtliga säkerhetsuppdateringar från de senaste månaderna. Rättelser för ett allvarligt säkerhetshål i cfingerd, såväl som för smtp-refuser, trn, och man2html vilket tillät överskrivning och radering av valfria filer, har gjorts tillgängliga. I termcap-compat finns en buffertspillrättelse, trots att Debian bara tillhandahåller termcap som tillval, och inga Debianpaket är påverkade. Dessutom skickades bulletiner ut om ett gammalt hål i rsync samt ett ovanligt problem i seyon.

En av författarna av Debian GNU/Linux Unleashed skrev ett klargörande om när boken kommer att finnas tillgänglig. Som tidigare rapporterats i detta nyhetsbrev så lovar boken att innehålla Debian 2.2. Författarna är medvetna om hur vår tidtabell och boken kommer troligtvis hållas tillbaka till efter det att potato släppts. Även O'Reilly har en bok på gång, med planerat utgivningsdatum i oktober, enligt deras webbsida. Ännu har ingenting sagts om vilket djur som kommer finnas på omslaget.

Dpkgv2 har fått ett nytt namn, ”Herring Package Management Library” (HPML). Formgivningsspecifikationen är till stor del färdig, och de är på väg att gå över till utveckningsfasen.

Det finns fortfarande ingen officiell version av Debian GNU/Hurd, men utvecklingen fortgår. En ny version av GRUB (the GRand Unified Bootloader) har släppts, ett lösenordsinställningsproblem hittades och patchades bort, och nya versioner av inetutils, syslogd och Midnight Commander har byggts för den här anpassningen.

Nya paket i Debian denna vecka inkluderar följande 14, och 55 andra paket:

Tack till Simon Holgate och Randolph Chung för bidrag.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.