Debian Weekly News - 2 november 1999

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Frysdatumet har skjutits upp till 7 november, då den ansvarige för utgåvan (release manager) kunde inte samordna frysningen under veckoslutet. Bugsquash-festen gick dock av stapeln som planerat, och omkring 75 kritiska fel rättades under dagen. Läs Richard Braakmans e-brev för detaljer om hur frysningen kommer att gå till, inklusive den nya ”testcykel”-processen.

Beroenden vid kompilering har åter diskuterats under veckan. Ett förslag som specificerar hur de ska fungera har accepterats, och bör komma med i nästa version av policyn som är på gång inom kort. Med det som bas skrev Roman Hodek en ”framtidsvision” om hur beroenden vid kompileringen kan användas av olika program i framtiden. Julian Gilbey påpekade dock att det kan vara rätt så svårt att komma fram till vad ett paket verkligen beror på för att kunna kompileras, vilket måste göras för att generera posten för beroenden.

En experimentell version av dpkg har gjorts tillgänglig av Ben Collins. Den har flera nya funktioner som länge önskats, bland andra internt signerade paket och stöd för bzip2-komprimering.

Debian Weekly News schabblade till det förra veckan när vi inte nämnde ett licensproblem med apt och Corels apt-skal ”get_it, ett Qt-program. Eftersom det länkats mot det GPL-licensierade libapt innebar det en licenskonflikt. Jason Gunthorpe och Corel löste i tysthet problemet genom att ändra apts licens så att den tillåter länkning mellan apt och Qt. Linux Weekly News publicerade senare en intressant ledare om problemet. Ämnet verkar därmed vara avslutat.

Och så, under denna vecka, tog Ian Jackson upp ett annat problem: ”lib-apt är inte det enda som är förbundet med Qt vid körning av detta program. Dpkg är också förbundet - faktumet att gränssnittet är ett programanrop istället för dynamisk länkning är en irrelevant teknisk detalj.” Ian planerar inte att ändra dpkgs licens, och det antas att han diskuterar detta med Corel privat. Under tiden genererade detta en lång, grumlig tråd på debian-legal, eftersom lagen är väldigt oklar på detta område, och många, inklusive RMS och Bruce Perens inte håller med Ians resonemang.

BIND är tillbaka i main. En patch från Paul Vixie gör det enkelt att ta bort den ofria DNNSEC-koden.

Nya paket i Debian denna vecka inkluderar följande, och 36 andra paket:

Som vanligt finns Debian JP-nyheterna att läsa.

Tack till Katsura S. Yoshio och Randolph Chung för bidrag.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.