Debian Weekly News - 9 november 1999

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Dåliga nyheter: frysningen har skjutits upp ända till mitten av januari. Huvudproblemet är startdisketterna, som troligtvis inte kommer vara klara förrän runt den tiden. I Richard Braakmans brev finns även andra skäl till varför frysningen skjutits upp. Enligt Richard är det bästa sättet att hjälpa till för att få en tidigare släppning just nu är att arbeta på startdisketterna. Näst bäst är att undvika att göra några större ändringar på unstable, även om vi ännu inte formellt frusit distributionen – ”påbörja inget du inte kan avsluta” innan det nya frysdatumet.

Det är inte många som är glada över att frysningen skjutits upp, och flera olika idéer har förekommit, bland annat idén att genomföra frysningen delvis. En idé som fått mycket stöd är Joey Hess förslag att uppdatera stable. Någon sorts uppdatering måste göras innan nästa år, eftersom stable har vissa kända år 2000-problem. Vincent Renardis, som är ansvarig för stable-utgåvan, ser över möjligheten att göra en uppdatering av stable specifikt för att fixa år 2000-problemen.

En ny version av policyn har släppts, och den påverkar potentiellt sätt samtliga paket i Debian. De främsta förändringarna är att /usr/share/doc-problemet numera är utrett, samt introduktionen av kompileringsberoenden. Andra ändringr inkluderar FHS 2.1 (återgår från /var/state till /var/lib), att /etc/rc.boot fasas ut, en delpolicy för MIME, uppdateringar angående låsningar av brevlådor, samt konvertering av HTML-baserade förändringsloggar till textformat.

Ytterligare ett packet har blivit fritt: OpenSSH har ersatt den ofria versionen av ssh i Debian. Det finns några kända problem med OpenSSH, så de som vill ha en stabil ssh kanske vill ha kvar ssh-nonfree-paketet så länge.

Storleken på Incoming har varit ett ofta förekommande område för klagomål under veckan, då flera har oroat sig över vad som kommer att hända med paket som fortfarande är fast där när frysningen inträffar. Incoming toppade på 800 Mbyte förra veckan, men tack vare de hårt arbetande ftp-administratörerna är det nu nere på omkring 250 Mbyte och innehåller bara 70 .changes-filer. Eftersom två nya medlemmar just gått med i gruppen som hanterar arkivet, vilket nu består av fem personer, kommer problemet förhoppningsvis inte att uppkomma igen när vi slutligen fryser.

Bilder på Ian Murdock, Debians grundare, finns att se efter en Debianträff i Berkeley nyligen.

En snabbtitt på andra saker som skett under veckan:

Nya paket i Debian denna vecka inkluderar följande, och 202 andra paket:

Tack till Randolph Chung och Katsura Yoshio för bidrag.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.