Debian Weekly News - 23 november 1999

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Adam Di Carlo rapporterar om startdisketternas status: ”vi är till störst del färdiga med att städa de interna delarna av startdisketterna”. Med de interna bitarna städade är startdiskettgruppen redo att arbeta på felrapporter och att-göra-listorna. Adam säger även att ”alla viktiga sysslor är utdelade, och det till kompetenta personer” och att arbetet på startdisketterna enligt planen skall vara ”funktionskomplett i början av december”. Det bästa sättet att hjälpa med startdisketterna nu är att hjälpa gruppen gå igenom felrapportslistan, och hjälpa till att testa bassystemet som installeras av disketterna. Det sista kan enkelt göras genom att packa upp ett tar-arkiv och köra chroot, att installera om är inte nödvändigt. Detta är uppgifter som vem som helst med ett par timmar över lätt kan hjälpa till med, och att få fungerande startdisketter är viktigt att klara av innan nästa version släpps.

Debian med FreeBSD-kärnan var ämnet hos en veckolång diskussion. Det verkar som att några personer arbetat på anpassningen sedan idén först kom fram i februari. Statusen för deras arbete kan läsas om här. I grund och botten använder den en FreeBSD-kärna och libc, och har sedan kompilerat Debianpaket att arbeta på det systemet. Reaktionerna var varierade. John Goerzen är orolig för att versioner av Debian som baseras på en BSD-licensierad kärna kan öppna dörren för tredje part att ta vårt arbete och göra det till en företagshemlig produkt, och även att ”vi i själva verket ger första hjälpen till programvara som dör (och rättmätigt så) på grund av sin licens”. Många andra höll inte med, utan sade sig inte ha några problem med BSD-licensen. Ytterligare andra undrade om det inte vore tekniskt bättre, och enklare i långa loppet, att anpassa glibc för FreeBSD för att göra det möjligt för att använda oförändrade Debianpaket med den kombinationen av kärna och bibliotek.

Guy Maor tacklar paketpoolen. Guy beskrev en variant av idén om paketpooler, och sa att han skulle implementera den. Detta kommer bli en stor omstrukturering av Debianarkivet, och kommer att göra den mycket mer flexibel: ”att skapa en ny utgåva kräver att skriva kod som svarar på frågan: givet tillgängliga versioner av det här paketet, vilken ska jag använda?”. Problemet är att ”spegla efter arkitektur eller ’frihetsgrad’ fortfarande möjligt, men att spegla efter utgåva är inte möjligt utan specialanpassade verktyg.” Responsen på Guys inlägg var entusiastisk, så idén om paketpoler kanske kan bli verklig till slut.

Nya paket i Debian denna vecka inkluderar följande, och 46 andra paket:

Tack till Randolph Chung för bidrag.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.