Debian Weekly News - 15 februari 1999

Välkommen till den sjunde utgåvan av Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare. Om det här numret ser lite tunt ut beror det på att jag spenderade stora delar av gårdagen på Windows Refund Day istället för att arbeta på det, och de flesta av mina bidragslämnare har varit lika upptagna med andra saker. För att dela upp arbetsbelastningen ytterligare letar jag efter ytterligare bidragslämnare som kan hjälpa mig att läsa listorna och skicka mig sammanfattningar för nyhetsbrevet. Skicka e-post om du är intresserad.

Om allt går enligt planerna kommer Debian 2.1 att släppas 2 mars. Detta är väldigt goda nyheter, eftersom de flesta, av döma av trafiken på listorna den här veckan, är trötta på att den är fryst.

Bob Hilliard skriver på versionsfakta för slink. Det kan också nämnas att nästa uppsättning startdisketter som skickas in antagligen kommer vara de sista för slink då de flesta fel har åtgärdats, och installationsmanualen nästan är klara.

Några av de största förändringarna mellan hamm och slink är Alpha- och Sparcmaskinvaruarkitekturerna. Sparcversionen är ännu mer imponerande eftersom den är baserad på glibc2.1, vilket betyder många felrättningar av paket som inte fungerar glibc2.1 redan har gjorts, något som leder till att de andra plattformarna kommer att få det mycket enklare att flytta till glibc2.1. Experimentella glibc2.1-paket finns nu även för i386-paket, och vissa i386-paket som skickades in den här veckan var länkade mot det biblioteket. Undvik att göra det: glibc2.1 kommer inte att stödas för i386 i potato förrän efter slink har släppts.

Om du bor i Japan och vill köpa en dator med Debian förinstallerat så har du tur. ” CUTE 2000, en Linuxbaserad allt-i-ett-server ställdes ut på NET & COM 99-mässan. Den är baserad på Debian GNU/Linux och innehåller programvara för funktioner såsom DNS, WWW, SMTP, FTP, SAMBA, NETATALK, DHCP med flera.

Säkerhetsnyheter denna vecka: Det tillkännagavs på bugtraq att super-paketet har ett buffertspillhål, varefter en fix några timmar senare skickades upp för alla versioner av Debian. Dessutom har den ansvarige för cfengine upptäckt, och rättat till, ett säkerhetshål med temporära filer, och den ansvarige för grepmail hittade och rättade till två säkerhetshål i det paketet. Trots vad du kan läsa på LWN tar Debian säkerhet väldigt allvarligt. Dock måste vi medge att våra säkerhetswebbsidor inte alltid hinner med de senaste fixarna.

Om du planerar att uppgradera till en 2.2.x-kärna bör du titta på rcw:s checklista för kärna 2.2 för att få en idé om vad som kommer att gå sönder, och vad som måste uppgraderas.

Vissa klagomål framfördes angående våra gnome- och gtk-pakets instabilitet (vilket tenderar att få allting som beror på dem att gå sönder för varje ny version), något som snabbt ledde till en användbar idé: forma en Debian-gnome-grupp som kan samordna konsistenta versioner av alla gnome-relaterade paket. Ett förslag om detta gavs, och har mötts av bifall från utvecklarna.

På grund av licensproblem har programmen skill och snice flyttats från procps till ett nytt paket kallat procps-nonfree. De kommer antagligen att helt plockas bort från Debian, såvida inte folk har ett starkt behov av dem.

Som om Debian redan inte var tillräckligt stort talas det nu om att paketera E-, wmaker- och gtk-teman, och kanske irc-klientskript. Ingen har framfört några verkliga invändningar mot detta, förutsatt att upphovsrättsfrågan retts ut.

Nya paket som lagts till Debian denna vecka är bland andra:

Servernyheter

Uppföljningar till tidigare nyheter:


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.